Βικιπαίδεια:Τι είναι ένα λήμμα

Ως λήμμα της Βικιπαίδειας ονομάζουμε μια σελίδα (ιστοσελίδα) που έχει εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες ή χρονικά (αλμανάκ δηλαδή καταλόγους, πίνακες κ.ά.).

Αυτό δεν συμπεριλαμβάνει καμιά σελίδα από τους παρακάτω τύπους που χρησιμοποιούνται για ειδικούς σκοπούς.

Επίσης αρκετές ακόμα περιπτώσεις δεν θεωρούνται λήμματα. Οι πιο χαρακτηριστικές είναι: