Βικιπαίδεια:Τι είναι ένα λήμμα

Ως λήμμα της Βικιπαίδειας ονομάζουμε μια σελίδα (ιστοσελίδα) που έχει πληροφορίες από πληροφορίες κατάλληλες για να βρίσκονται σε μια εγκυκλοπαίδεια.

Αυτό δεν συμπεριλαμβάνει καμιά σελίδα από τους παρακάτω τύπους σελίδων σε ξεχωριστούς ονοματοχώρους που χρησιμοποιούνται για ειδικούς σκοπούς:

Επίσης αρκετές ακόμα περιπτώσεις που αν και βρίσκονται στον ονοματοχώρο λημμάτων, δεν θεωρούνται λήμματα. Οι πιο χαρακτηριστικές είναι: