Βικιπαίδεια:GNU Free Documentation License


Αντίθετα με οποιαδήποτε άλλη σήμανση ή δήλωση σε αυτή την σελίδα, το παραπάνω κείμενο της άδειας ΔΕΝ διανέμεται με τους όρους της GNU FDL.
Contrary to any other marking or statement in this page, the above text of the license is NOT distributed under the GNU FDL.

wikisource:he:GFDL