Βιολόγος (ή γενικότερα βιοεπιστήμονας, π.χ. βιοχημικός, βιοφυσικός, γενετιστής, μικροβιολόγος, ανοσοβιολόγος, νευροβιολόγος, κ.α.) είναι ο επιστήμονας που ασχολείται επαγγελματικά με τη βιολογία (Βιολογικές Επιστήμες, Βιοεπιστήμες, Επιστήμες Ζωής), δηλαδή, μελετά το φαινόμενο της ζωής σε επίπεδο μοριακό, κυτταρικό, ιστολογικό, οργανικό, κοινωνικό και οικολογικό. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς ή διαγνωστικούς σκοπούς.

Η βιολόγος νικήτρια του Βραβείου Νόμπελ Μπάρμπαρα ΜακΚλίντοκ.

Οι βιολόγοι μπορούν να εργάζονται ως υπεύθυνοι βιολογικών εργαστηρίων στην ΕΕ και στις ΗΠΑ (δημόσια ή ιδιωτικά), μετά από κατάλληλη μεταπτυχιακή ειδίκευση (π.χ. MSc ή PhD στη Βιοχημεία, Γενετική κ.α.), ενώ στην Ελλάδα, εκτός από τον ιδιωτικό τομέα ως ελεύθεροι επαγγελματίες όπου μπορούν να ιδρύουν εργαστήρια ανάλυσης βιολογικών δειγμάτων (π.χ. τροφίμων, υδάτων κ.α.), οι βιολόγοι μπορούν να εργάζονται σε εργαστήρια δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων (π.χ. βιοχημείας), στα οποία μπορεί να προάγονται μέχρι και το βαθμό του Διευθυντή του εργαστηρίου.Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη νομοθεσία (όπως και στην ΕΕ), ο Βιολόγος ανήκει στα Επαγγέλματα Υγείας (ΠΔ υπ.αριθ.38, αρ.φύλλου 38, 25/3/2010, Παράρτημα VIII).

Επίσης, οι βιολόγοι μπορούν να εργάζονται ως ερευνητές ή μελετητές-ελεύθεροι επαγγελματίες στο αντικείμενο της Βιολογίας των φυτικών οργανισμών (Βοτανική, Γεωπονική, Φαρμακευτικά Φυτά), της Βιολογίας των ζωικών οργανισμών (Ζωολογία, Ιχθυολογία, Θαλάσσια Βιολογία, Κτηνιατρική), της Βιολογίας του Περιβάλλοντος-Οικοσυστημάτων (Οικολογία, Οικοτοξικολογία, Διαχείριση Οικοσυστημάτων, Βιοποικιλότητα, Βιολογία Πληθυσμών, Κοινωνιοβιολογία), της Βιολογίας-Βιοχημείας των τροφίμων (μπορούν να ιδρύουν εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων ΦΕΚ32/11-2-2014, Νόμος υπ’ αριθ. 4235) και στη διατροφολογία (θρέψη και μεταβολισμός φυτικών οργανισμών- ζωικών οργανισμών-ανθρώπου).

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία