Η επιστήμη της διατροφής ή διατροφολογία είναι η βιολογική επιστήμη που μελετά την επίδραση των βιομορίων και των ανόργανων συστατικών των τροφίμων στο μεταβολισμό και τη θρέψη των οργανισμών (διατροφή-θρέψη φυτικών οργανισμών, διατροφή ζωικών οργανισμών, διατροφή ανθρώπου).

Με τη διατροφή-θρέψη φυτικών οργανισμών ασχολούνται οι βιολόγοι-βοτανολόγοι και οι γεωπόνοι, με τη διατροφή-θρέψη ζωικών οργανισμών ασχολούνται οι βιολόγοι-ζωολόγοι και οι κτηνίατροι, ενώ με τη διατροφή ανθρώπου ασχολούνται οι βιοεπιστήμονες (βιολόγοι, βιοχημικοί κ.α.), διατροφολόγοι, διαιτολόγοι, ιατροί, νοσηλευτές κ.α.

Η επιστήμη της διατροφής ως βιολογική επιστήμη δεν θα πρέπει να συγχέεται ούτε με τη διαιτολογία (χορήγηση διαίτας σε ασθενείς) ούτε με την επιστήμη των τροφίμων (χημεία τροφίμων-μικροβιολογία τροφίμων).

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

  • Nutritional Biochemistry of the Vitamins , DA Bender, 2003, Cambridge University Press.
  • Nutritional Biochemistry, S Barrett, 2007, Bauman Editions
  • Handbook of Nutritional Biochemistry: Genomics, Metabolomics and Food Supply, S Haugen, S Meijer, 2010, Nova Science Publishers Inc
  • Biochemical and Physiological aspects of human nutrition by Martha Η Stipanuk, W B Saunders Company, Philadelphia, 2000.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

Plant Nutrition Επεξεργασία

Animal Nutrition Επεξεργασία

Human Nutrition Επεξεργασία

Nutritional Research Επεξεργασία