Βιομηχανική οργάνωση είναι ένας εφαρμοσμένος κλάδος των μικροοικονομικών. Τα πρώτα πιθανώς δείγματα της θεωρίας βρίσκονται κατά τον 19ο αιώνα στην δουλειά του Αντουάν Κουρνό και του Μπέρτραντ πάνω στα ολιγοπώλια.

Ανάπτυξη

Επεξεργασία

Η πραγματική έκρηξη ήρθε πολύ αργότερα, κατά την δεκαετία του 70, όταν πολλοί οικονομολόγοι άρχισαν να πιστεύουν ότι με την βοήθεια της θεωρίας παιγνίου μπορούν να εξηγήσουν τις αλληλεπιδράσεις στις πραγματικές αγορές. Σύντομα όμως έγινε κατανοητό ότι η οικονομική ανάλυση κάθε αγοράς θέλει και ένα διαφορετικό μοντέλο. Έτσι έχουμε ας πούμε μοντέλα ανταγωνισμού σε ποιότητα, μοντέλα ανταγωνισμού σε ποσότητα, μοντέλα ανταγωνισμού σε τιμές, ολιγοπώλια, μονοπωλιακό ανταγωνισμό, στατικά μοντέλα, δυναμικά μοντέλα, μοντέλα με διαφοροποίηση στον χώρο κτλ

Πολλά από αυτά τα μοντέλα έχουν ξεκινήσει και έναν νέο κλάδο της οικονομικής βιβλιογραφίας.

Σημαντικότερο βιβλίο του τομέα είναι μάλλον το Theory of Industrial Organization, του Jean Tirole.