Βιομηχανοποίηση ή ἐκβιομηχάνιση είναι η περίοδος κοινωνικής και οικονομικής αλλαγής η οποία μετατρέπει μια αγροτική κοινωνία σε βιομηχανική και συμπεριλαμβάνει επανοργάνωση της οικονομίας.[1]

Η πρώτη βιομηχανική επανάσταση έλαβε χώρα στα τέλη του 18ου αιώνα με αρχές του 19ου σε χώρες της βόρειας Ευρώπης και Αμερικής.[2][3] Αυτή η περίοδος αργότερα αποκλήθηκε Πρώτη Βιομηχανική Επανάσταση.[4]

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. O'Sullivan, Arthur· Sheffrin, Steven M. (2003). Economics: Principles in Action. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. σελ. 472. ISBN 0-13-063085-3. OCLC 50237774. 
  2. Griffin, Emma, A short History of the British Industrial Revolution. In 1850 over 50 percent of the British lived and worked in cities. London: Palgrave (2010)
  3. «Sustainable Industrialization in Africa: Toward a New Development Agenda». download.springer.com. 2016. doi:10.1007/978-1-137-56112-1_1.  H παράμετρος |url= είναι κενή ή απουσιάζει (βοήθεια)
  4. Pollard, Sidney: Peaceful Conquest.The Industrialisation of Europe 1760–1970, Oxford 1981.