Βοήθεια:Σφάλματα παραπομπών CS1

Ελέγξτε τις τιμές ημερομηνίας στο: |<παράμετρος1>=, |<παράμετρος2>=, ... Επεξεργασία

Ελέγξτε τις τιμές ημερομηνίας στο: |<παράμετρος1>=, |<παράμετρος2>=, ...


Οι σελίδες που εμφανίζουν αυτό το μήνυμα τοποθετούνται αυτόματα στην Κατηγορία:Σφάλματα CS1: ημερομηνίες.

Παραδείγματα μη αποδεκτών τιμών ημερομηνίας και πώς διορθώνονται
Περίπτωση Μη αποδεκτή Δεκτή
Χρήση ενωτικού - αντί για παύλα σε εύρος ημερομηνίας |ημερομηνία=2002-2003 |ημερομηνία=20022003
|ημερομηνία=Μάρτιος-Μάιος 2004 |ημερομηνία=ΜάρτιοςΜάιος 2004
Χρήση / σε εύρος ημερομηνίας |ημερομηνία=2002/2003 ή |ημερομηνία=Μάρτιος/Μάιος, 2003 |ημερομηνία=20022003 ή |ημερομηνία=ΜάρτιοςΜάιος 2003
Απουσία κενού (space) πριν και μετά από παύλα σε εύρος πλήρους ημερομηνίας |ημερομηνία=Μάρτιος 2003Μάιος 2004 |ημερομηνία=Μάρτιος 2003 Μάιος 2004
Όνομα μήνα σε γλώσσα άλλη από ελληνικά ή αγγλικά |ημερομηνία=22 aprile 2015 |ημερομηνία=22 апреля 2015 |ημερομηνία=22 Απριλίου 2015 |ημερομηνία=22 April 2015
Ανορθόγραφο όνομα μήνα |ημερομηνία=Οκτώμβριος 2004 |ημερομηνία=Οκτώβριος 2004
Κεφαλαία σε όνομα μήνα |ημερομηνία=28 φεβρουαρίου 1900 |ημερομηνία=28 Φεβρουαρίου 1900
|ημερομηνία=28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1900 |ημερομηνία=28 Φεβρουαρίου 1900
Κεφαλαία σε όνομα εποχής |ημερομηνία=άνοιξη 2011 |ημερομηνία=Άνοιξη 2011
Μελλοντική ημερομηνία (τυπογραφικό σφάλμα) |ημερομηνία=2102 |ημερομηνία=2012
Μελλοντική ημερομηνία προσπέλασης |accessdate=21 Μαΐου 2030 |accessdate=21 Μαΐου 2024
Hμερομηνία προσπέλασης στο μακρινό παρελθόν (τυπογραφικό σφάλμα) |access-date=1 Ιανουαρίου 2001 |access-date=1 Ιανουαρίου 2010
Hμερομηνία προσπέλασης χωρίς ημέρα |access-date=Ιανουάριος 2015 |access-date=12 Ιανουαρίου 2015
Αμφίσημο εύρος ημερομηνίας ή μήνας και έτος |ημερομηνία=2002-03
  • |ημερομηνία=2002–2003
  • |ημερομηνία=Μάρτιος 2002
Εσφαλμένη συντόμευση |ημερομηνία=Φεβρ. 28, 1900
  • |ημερομηνία=Φεβ. 28, 1900
  • |ημερομηνία=February 28, 1900
Ανύπαρκτη ημερομηνία |ημερομηνία=February 29, 1900
Undated |date=Undated |date=n.d.
Κόμμα μεταξύ μήνα και έτους |ημερομηνία=Φεβρουάριος, 1900 |ημερομηνία=Φεβρουάριος 1900
Κόμμα στο όνομα εποχής |ημερομηνία=Χειμώνας, 1900–1901 |ημερομηνία=Χειμώνας 1900–1901
Έλλειψη κόμματος όταν απαιτείται |ημερομηνία=February 28 1900 |ημερομηνία=February 28, 1900 ή |ημερομηνία=28 February 1900
Κείμενο που δε δηλώνει ημερομηνία |date=2008, originally 2000 |date=2008 |orig-year=2000
Περιττό μηδέν |ημερομηνία= 04 Ιανουαρίου 1987 |ημερομηνία=4 Ιανουαρίου 1987
Ημερομηνίες με / ή . |ημερομηνία=1987/06/12 ή |ημερομηνία=1987.06.12
  • |ημερομηνία=1987-06-12
  • |ημερομηνία=12 Ιουνίου 1987
Έτος με δύο ψηφία |ημερομηνία=87-12-06 |ημερομηνία=1987-12-06
Μήνας ή ημέρα με ένα ψηφίο |ημερομηνία=2007-3-6 |ημερομηνία=2007-03-06
Ημερομηνία με εσωτερικό σύνδεσμο |date=[[April 1]], [[1999]] |date=April 1, 1999
Ημερομηνία σε μορφή "mm-dd-yyyy" ή "dd-mm-yyyy" |ημερομηνία=07-12-2009 |ημερομηνία=7 Δεκεμβρίου 2009 ή |ημερομηνία=12 Ιουλίου 2009
ή
|ημερομηνία=July 12, 2009 ή |ημερομηνία=December 7, 2009
Ημερομηνίες κατά προσέγγιση |date=circa 1970 ή
|date={{circa}} 1970
|date=c. 1970

Εξωτερικός σύνδεσμος στο |<παράμετρος>= Επεξεργασία

Εξωτερικός σύνδεσμος στο |<παράμετρος>=

Αυτό το σφάλμα δημιουργείται όταν σε οποιαδήποτε παράμετρος που έχει σκοπό να εμφανίζει τίτλο ή επικεφαλίδα, |title=, |chapter=, |publisher=, |journal= ή οποιαδήποτε από τις εναλλακτικές ονομασίες τους: |τίτλος=, |περιοδικό=, |κεφάλαιο=, |work= |άρθρο=, |εγκυκλοπαίδεια=, |λεξικό=, |εκδότης=, |magazine=, |newspaper=, |periodical= και |website=, τοποθετηθεί εξωτερικός σύνδεσμος (URL). Εξωτερικοί σύνδεσμοι σε αυτές τις παραμέτρους αλλοιώνουν τα μεταδεδομένα της αναφοράς και μπορεί να είναι πηγή άλλων μηνυμάτων σφάλματος.

Για να επιλύσετε το σφάλμα αφαιρέστε το URL από τη συγκεκριμένη παράμετρο και τοποθετήστε το σε πιο κατάλληλη:

  • για |chapter=, |κεφάλαιο=, στην παράμετρο |chapter-url=.
  • για τις υπόλοιπες παραμέτρους στο |url=.

Οι σελίδες που εμφανίζουν αυτό το μήνυμα τοποθετούνται αυτόματα στην Κατηγορία:Σφάλματα CS1: εξωτερικοί σύνδεσμοι.

Η παράμετρος |access-date= χρειάζεται |url= Επεξεργασία

Η παράμετρος |access-date= χρειάζεται |url=

Αυτό το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται όταν η παράμετρος |access-date= (εναλλακτική χρήση |accessdate=) περιλαμβάνεται σε παραπομπή χωρίς να συνοδεύεται από την παράμετρο |url=. Η |access-date= δείχνει την ημερομηνία κατά την οποία η πηγή στο Διαδίκτυο που βρίσκεται στον εξωτερικό σύνδεσμο |url= προστέθηκε στο λήμμα. Αν η παραπομπή δεν χρησιμοποιεί εξωτερικό σύνδεσμο τότε η |access-date= είναι περιττή και πρέπει να αφαιρεθεί.

Για να επιλύσετε το σφάλμα προσθέστε μια τιμή στην |url= ή αφαιρέστε την |access-date=. Θα πρέπει κάθε φορά να προσδιορίζεται ο λόγος για τον οποίο παραπομπή περιέχει |access-date= χωρίς |url=. Για παράδειγμα, πιθανόν να μην υπήρχε ποτέ |url= ή η |url= να έχει αφαιρεθεί γιατί οδηγούσε σε ιστοχώρο που παραβίαζε πνευματικά δικαιώματα ή γιατί θεωρήθηκε νεκρός σύνδεσμος και κακώς αφαιρέθηκε. Αν η παραπομπή δεν είχε ποτέ |url= ή αυτή αφαιρέθηκε λόγω παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, αφαιρέστε την |access-date=. Αν η τιμή της |url= είναι νεκρός σύνδεσμος επαναφέρετέ τον. Αν η ιστοσελίδα είναι αρχειοθετημένη, προσθέστε τη διεύθυνση αρχειοθέτησης με την παράμετρο |archiveurl=. Αν η ιστοσελίδα έχει μετακινηθεί πληκτρολογήστε τον νέο σωστό εξωτερικό σύνδεσμο στην |url=.

Οι σελίδες που εμφανίζουν αυτό το μήνυμα τοποθετούνται αυτόματα στην Κατηγορία:Σελίδες που περιέχουν παραπομπές με accessdate χωρίς URL.

H παράμετρος |url= είναι κενή ή απουσιάζει Επεξεργασία

H παράμετρος |url= είναι κενή ή απουσιάζει

Αυτό το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται όταν στο πρότυπο {{cite web}} οι παράμετροι |url= και |archive-url= απουσιάζουν αμφότερες, είναι κενές ή περιέχουν εσφαλμένη τιμή. Σημειώστε ότι στην παράμετρο |website= ή |work= γράφεται το όνομα του ιστοχώρου, όχι το URL.

Για να επιλύσετε το σφάλμα πληκτρολογήστε μια έγκυρη τιμή στην |url= ή χρησιμοποιείστε κάποιο καταλληλότερο πρότυπο όπως το {{cite book}} ή το {{cite journal}}.

Οι σελίδες που εμφανίζουν αυτό το μήνυμα τοποθετούνται αυτόματα στην Κατηγορία:Σελίδες που περιέχουν διαδικτυακές παραπομπές χωρίς URL.