Η βιοϊατρική ακουστική (biomedical acoustics) ασχολείται με τη μελέτη της αλληλεπίδρασης των υπερήχων με τους βιολογικούς ιστούς, τις θεραπευτικές εφαρμογές των υπερήχων, την παραγωγή ειδώλων υπερήχων, τη μέτρηση των παραμέτρων της ακοής (ακοομετρία) και την αντιμετώπιση των προβλημάτων ακοής γενικότερα.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία