Με το όνομα Βισάλτης αναφέρονται δύο διαφορετικά πρόσωπα της ελληνικής μυθολογίας, τα εξής:

  1. Πατέρας της Θεοφάνης, η οποία με μορφή προβάτου συνέλαβε από τον κριόμορφο Ποσειδώνα και γέννησε το κριάρι που έδωσε το «Χρυσόμαλλο δέρας» (που υπήρξε ο στόχος της Αργοναυτικής Εκστρατείας). Από τον Βισάλτη, η Θεοφανώ αποκαλείται και Βισαλτίς, όπως αναφέρει ο Οβίδιος στις «Μεταμορφώσεις» του.
  2. Γιος του θεού Ήλιου και της Γαίας (Γης), από τον οποίο πήρε το όνομά της η Βισαλτία.

Πηγή Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969, σελ. 248