Ο Βλαχαρμάτας ήταν Έλληνας αρματολός του 18ου αιώνα.

Βιογραφικά στοιχεία Επεξεργασία

Ήταν από το Μαυρολιθάρι. Γύρω στην δεκαετία 1750 - 1760 μαζί με τους άλλους αρματολούς, τον Χρήστο Μηλιώνη, Λάμπρο και Μήτρο Τσεκούρα, τον Λάμπρο Βουνιχωρίτη και τον Κώστα Ντρίλλου ύψωσε την σημαία και εξεγέρθηκε στην Παρνασσίδα και τη Δωρίδα.

Τραυματίστηκε θανάσιμα σε κάποια μάχη στο χωριό Δεσφίνα και κατέφυγε στην μονή Ιερουσαλήμ της Δαυλείας στους Δελφούς. Εκεί έπεσε θύμα προδοσίας και αιχμαλωτίστηκε και θανατώθηκε με φρικτό τρόπο.

Πηγές Επεξεργασία