Πολιτικές και οδηγίες
Γιατί υπάρχουν


Περιεχόμενο
Κανόνες για τη σύνταξη λημμάτων


Συμπεριφορά
Να τα πηγαίνεις καλά με άλλους


Σύνοψη
Περίληψη σε τι έχετε μάθει
Περίληψη

  • Οι Πολιτικές καθορίζουν τις θεμελιώδεις αρχές της Βικιπαίδειας. Οι οδηγίες προτείνουν τον τρόπο εφαρμογής τους και τον τρόπο γενικής συνοχής για τους αναγνώστες.
  • Περιεχόμενο - Τα λήμματα πρέπει να είναι ουδέτερα και να περιέχουν μόνο πληροφορίες και απόψεις που υπάρχουν ήδη σε αξιόπιστες πηγές.
  • Συμπεριφορά - Να είστε τολμηροί και να είστε ευγενικοί. Σε μια διαφωνία, υποθέστε καλή πίστη και συζητήστε ευγενικά τα ζητήματα σε σελίδες συζήτησης έως ότου επιτευχθεί συναίνεση.

Περισσότερες πληροφορίες

Πρέπει τώρα να έχετε πάρει μια ιδέα για το πνεύμα των οδηγιών και των πολιτικών για να ξεκινήσετε την επεξεργασία με κάποια αυτοπεποίθηση! Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βικιπαίδεια:Πολιτική.

Για την επόμενη ενότητα, μπορείτε να επιλέξετε να μάθετε είτε VisualEditor είτε Κώδικα Wiki. Ο VisualEditor είναι διαισθητικός και λειτουργεί σαν επεξεργαστής κειμένου. O Κώδικας Wiki, που προτιμάται από τους παλιότερους συντάκτες, είναι πιο ευέλικτος και σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε απευθείας τον κώδικα.