Πώς να πλοηγηθείτε στους καταλόγους κατηγοριών Επεξεργασία

Για να πλοηγηθείτε στους καταλόγους κατηγοριών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους συνδέσμους του Πίνακα Περιεχομένων στη σελίδα Κατηγορία:Φυσική. Απλά κάντε κλικ στο γράμμα που αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα του λήμματος ή της υποκατηγορίας που αναζητείτε. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στους συνδέσμους επόμενα 200 ή προηγούμενα 200, στη σελίδα των κατηγοριών.

Πώς να προσθέσετε κατηγορίες στα λήμματα Φυσικής Επεξεργασία

Μπορείτε να προσθέσετε σχετικές κατηγορίες, βοηθώντας έτσι να γεμίσουν οι κατάλογοι υποκατηγοριών. Για να το κάνετε αυτό, στο τέλος ενός λήμματος Φυσικής (δείτε την παράγραφο παρακάτω για μια υποκατηγορία Φυσικής), προσθέστε το κείμενο:

[[Κατηγορία:Υποκατηγορία Φυσικής]]

όπου αντικαθιστάτε τη φράση Υποκατηγορία Φυσικής με το όνομα της υποκατηγορίας Φυσικής που θέλετε.

Πριν δημοσιεύσετε την αλλαγή σας, για να ελέγξετε την όψη της νέας σελίδας, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "Προεπισκόπηση", ώστε να διαπιστώσετε αν δουλεύει η υποκατηγορία που επιλέξατε.

Δημοσιεύοντας την αλλαγή σας, θα δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο προς αυτή την υποκατηγορία Φυσικής.

Δείτε το κείμενο του κώδικα της σελίδας αυτής (πατήστε Επεξεργασία στην αρχή της σελίδας), για ένα παράδειγμα του κόλπου με την μπάρα ( | ), μέσω του οποίου τίθεται ένα λήμμα μιας κατηγορίας σε αλφαβητική σειρά στην κατηγορία.

Πώς να προσθέσετε υποκατηγορίες στην κατηγορία της Φυσικής Επεξεργασία

Για να προσθέσετε υποκατηγορίες στην κατηγορία της Φυσικής, πρώτα δείτε αυτή τη σελίδα υποκατηγορίας Φυσικής, μέσω ενός συνδέσμου από κάποιο λογικά συσχετισμένο λήμμα Φυσικής μέσα στην υποκατηγορία. Καθώς βλέπετε αυτή τη σελίδα υποκατηγορίας της Φυσικής, κάντε κλικ στην Επεξεργασία και προσθέστε το κείμενο

[[Κατηγορία:Φυσική]]

στο κάτω μέρος του κώδικα της σελίδας, πάνω από τους συνδέσμους interwiki.

Αν γράψετε επίσης Category (π.χ. [[Category:Φυσική]]) επίσης θα λειτουργήσει κανονικά, αλλά καλύτερα είναι να χρησιμοποιείται το ελληνικό Κατηγορία.

Πώς να κάνετε μια υποκατηγορία Φυσικής να ταξινομείται σωστά εντός της κατηγορίας Φυσικής Επεξεργασία

Παράδειγμα: Θέλετε να εμφανίζεται η Κατηγορία:Φυσική και Μαθηματικά στην Κατηγορία:Φυσική.

Οπότε προσθέτετε την εξής ετικέτα:

[[Κατηγορία:Φυσική και Μαθηματικά]]

ΑΛΛΑ το Φυσική και Μαθηματικά εμφανίζεται κάτω από το γράμμα "Φ".

Αντιθέτως, προσθέστε την ετικέτα:

[[Κατηγορία:Φυσική|Μαθηματικα]]

ΤΩΡΑ το Φυσική και Μαθηματικά εμφανίζεται κάτω από το γράμμα "Μ". Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της καθέτου | (γνωστή συχνά και ως διασωλήνωση), η οποία συνδέει τα πεδία με ένα λογικό τρόπο, στοιχειοθετώντας τη δεύτερη παράμετρο πάνω από την πρώτη.

Καλό είναι να χρησιμοποιείτε για αυτόν τον σκοπό άτονη γραφή, χωρίς διαλυτικά, με το πρώτο γράμμα κεφαλαίο και τα υπόλοιπα μικρά, ώστε οι υποκατηγορίες να κατατάσσονται με κανονική αλφαβητική σειρά. Για παράδειγμα γράφοντας:

[[Κατηγορία:Ζωγράφοι|Έλληνες]]

το λήμμα θα περαστεί στο Έ. Για να μπεί κανονικά στο Ε πρέπει να γράψουμε:

[[Κατηγορία:Ζωγράφοι|Ελληνες]]

DEFAULTSORT Επεξεργασία

Στις κατηγορίες, ένα λήμμα ταξινομείται αλφαβητικά με τον τίτλο του όπως ακριβώς είναι. Δηλαδή, το "Γιάννης Αγιάννης" γράφοντας [[Κατηγορία:Ήρωες]], ταξινομείται κανονικά στην ενότητα Γ και αν υπάρχει και άλλο π.χ. "Γιάννης Βαρέλας" συνεχίζει η ταξινόμηση με τα υπόλοιπα γράμματα (το Αγιάννης πριν το Βαρέλας). Αν θέλουμε διαφορετική ταξινόμηση, π.χ. πρώτα το επώνυμο, έχουμε δυο τρόπους:

  1. Γράφουμε την κατηγορία έτσι: [[Κατηγορία:Ήρωες|Αγιαννης Γιαννης]] (δίχως τόνους), και η ταξινόμηση γίνεται σύμφωνα με αυτό που του δίνουμε με το χέρι. Αν υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, πρέπει και σε εκείνες να δώσουμε κλειδί ταξινόμησης.
  2. Εναλλακτικά, βάζουμε {{DEFAULTSORT:Αγιαννης Γιαννης}} (δίχως τόνους), και το λήμμα ταξινομείται σε όλες τις κατηγορίες με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να το γράφουμε σε κάθε μία ξεχωριστά. Αν θελήσουμε σε μία από όλες να έχει διαφορετική ταξινόμηση, μπορούμε να βάλουμε κλειδί, μόνο σε εκείνη.

Πώς να συνδέετε σε μια κατηγορία Επεξεργασία

Μια άνω-κάτω τελεία (":") πριν από μια "ετικέτα κατηγορίας", π.χ. [[:Κατηγορία:Φυσική]], θα σας επιτρέψει να συμπεριλάβετε ένα σύνδεσμο προς μια σελίδα κατηγορίας (στην προκειμένη περίπτωση, την κατηγορία Φυσική), χωρίς στην πραγματικότητα να προσθέσετε το λήμμα σε αυτή την κατηγορία.

Από σύμβαση, οι ετικέτες κατηγορίας τοποθετούνται πριν από τους συνδέσμους interwiki, που είναι συνήθως οι τελευταίες ετικέτες σε ένα λήμμα.

Δείτε επίσης Επεξεργασία