Βουταδιένιο

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia
  1. Βουταδιένιο-1,2 ή μεθυλαλλένιο.
  2. Βουταδιένιο-1,3 ή διβινύλιο.
  • Συχνά υπονοείται το δεύτερο ισομερές, επειδή είναι πολύ πιο γνωστό και έχει περισσότερες και σημαντικότερες εφαρμογές.


Εικονίδιο αποσαφήνισης
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.