Βοήθεια:Εισαγωγή στην επεξεργασία με κώδικα/Εσωτερικοί σύνδεσμοι

Οι σύνδεσμοι διαδραματίζουν γενικά σημαντικό ρόλο στη Βικιπαίδεια. Εσωτερικοί λέγονται εκείνοι οι σύνδεσμοι σε λήμματα ή σελίδες της ίδιας της Βικιπαίδειας.

Πώς δημιουργούνται

Επεξεργασία

Αν επιθυμείτε να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο σε μία άλλη σελίδα ή λήμμα της Βικιπαίδειας, αρκεί να περικλείσετε τον τίτλο της συγκεκριμένης σελίδας ανάμεσα σε τέσσερις αγκύλες:

[[Βικιπαίδεια]]

το οποίο εμφανίζεται ως:

Βικιπαίδεια

και συνδέει με το λήμμα Βικιπαίδεια.

Για να δημιουργηθεί ο σωστός σύνδεσμος θα πρέπει ο τίτλος ανάμεσα στις αγκύλες να είναι ακριβώς ίδιος με τον τίτλο της σελίδας. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια άλλη πτώση ή ἀλλο αριθμό του ουσιαστικού του τίτλου της σελίδας ή γενικά να χρησιμοποιήσετε έναν διαφορετικό όρο, μπορείτε να προσθέσετε το διαχωριστικό σύμβολο |, χωρίζοντας τον πραγματικό τίτλο της σελίδας με τον δικό σας εναλλακτικό όρο.

Για παράδειγμα, αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο στην σελίδα Βοήθεια:Πρόχειρο, αλλά ο σύνδεσμος να γράφει απλώς «πρόχειρο», τότε γράφετε:

[[Βοήθεια:Πρόχειρο|πρόχειρο]]

το οποίο εμφανίζεται ως:

πρόχειρο

και συνδέει προς τη σχετική σελίδα.

Κατηγορίες

Επεξεργασία

Μία πολύ σημαντική λειτουργία είναι επιπλέον η κατηγοριοποίηση ενός λήμματος. Για το σκοπό αυτό γράφετε (συνήθως στο τέλος του λήμματος) [[Κατηγορία:]], προσθέτοντας τον τίτλο της κατηγορίας μετά την άνω και κάτω τελεία (:). Με αυτό τον τρόπο, στο τέλος της σελίδας του λήμματος θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο με την κατηγορία στην οποία ανήκει το λήμμα. Οι σύνδεσμοι των κατηγοριών μπορούν στη συνέχεια να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας, όπως κάθε λήμμα. Μπορείτε να καταχωρίζετε ένα λήμμα σε περισσότερες από μία σχετικές κατηγορίες.

Αν για κάποιο λόγο θέλετε να δημιουργήσετε έναν εσωτερικό σύνδεσμο σε μία κατηγορία (όπως ακριβώς ένα σύνδεσμο σε λήμμα), τότε πρέπει να προσθέσετε μία άνω και κάτω τελεία πριν από τη λέξη «Κατηγορία», ως εξής:

[[:Κατηγορία:Αρχαιολογία]]

Ο παραπάνω κώδικας εμφανίζει:

Κατηγορία:Αρχαιολογία

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να προσθέτετε τις σωστές κατηγορίες στις οποίες ανήκει ένα λήμμα προκειμένου να είναι εύκολη η εύρεσή του. Ένας εύκολος τρόπος να αποφασίσετε σε ποια κατηγορία πρέπει να εντάξετε ένα λήμμα, είναι να δείτε άλλα λήμματα παρόμοιας θεματολογίας και να ελέγξετε τις δικές τους κατηγορίες, αλλά η γενική ιδέα είναι ότι ένα λήμμα μπαίνει σε κατηγορία σχετική με τα καθοριστικά χαρακτηριστικά του θέματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες των λημμάτων, δείτε Βικιπαίδεια:Κατηγοριοποίηση.

Μπορείτε αν θέλετε να πειραματιστείτε στο πρόχειρο ή να Συνεχίσετε.