Βοήθεια:Εισαγωγή στην επεξεργασία με κώδικα/Σελίδες συζήτησης

Οι σελίδες συζήτησης αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα της Βικιπαίδειας και προσφέρουν την δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων των χρηστών, προκειμένου να βελτιωθεί και να επεκταθεί ένα λήμμα.

Σελίδες συζήτησης Επεξεργασία

Αν θέλετε να κάνετε μία παρατήρηση ή ένα σχόλιο σχετικά με ένα λήμμα, μπορείτε να το κάνετε γράφοντας στην σελίδα συζήτησής του, επιλέγοντας τη συζήτηση στο πάνω μέρος της σελίδας (δίπλα από την "επεξεργασία"). Αν ο σύνδεσμος είναι κόκκινος, αυτό σημαίνει ότι η σελίδα συζήτησης δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί, αλλά μπορείτε σε κάθε περίπτωση να την επεξεργαστείτε κανονικά.

Όταν εισάγετε ένα νέο σχόλιο σε μία σελίδα συζήτησης, είναι προτιμότερο να γίνεται στο κάτω μέρος της σελίδας. Εξαίρεση αποτελούν σχόλια που είναι απαντήσεις σε άλλα προγενέστερα. Σε αυτή την περίπτωση διευκολύνει η χρήση της άνω και κάτω τελείας (:) στην αρχή του σχολίου, η οποία δημιουργεί μία εσοχή έτσι ώστε να ξεχωρίζει η απάντηση. Για παράδειγμα ο παρακάτω κώδικας,

Αρχικό κείμενο.
:Κείμενο με εσοχή.
::Κείμενο με μεγαλύτερη εσοχή.

απεικονίζεται ως:

Αρχικό κείμενο.
Κείμενο με εσοχή.
Κείμενο με μεγαλύτερη εσοχή.

Κάθε χρήστης πρέπει να υπογράφει ό,τι γράφει στις σελίδες συζήτησης, γράφοντας ~~~ (εισάγει το όνομα χρήστη) ή ~~~~ (εισάγει το όνομα και την ώρα της καταχώρησης). Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κουμπί της υπογραφής ( ) της γραμμής εργαλείων κατά την επεξεργασία. Όταν αποθηκευτεί η σελίδα, η υπογραφή εισάγεται αυτόματα.

Σημείωση: Για να έχετε ένα όνομα χρήστη θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένος χρήστης, διαφορετικά η υπογραφή σας αποτελείται από την διεύθυνση IP του υπολογιστή σας.

Σελίδες συζήτησης χρηστών Επεξεργασία

Κάθε χρήστης διαθέτει μία προσωπική σελίδα, η οποία συνοδεύεται από την αντίστοιχη σελίδα συζήτησης. Σε αυτή μπορούν να αφήνουν μηνύματα οι υπόλοιποι χρήστες, τα οποία συνοδεύονται από μία ειδοποίηση σε εκείνον που θα λάβει το μήνυμα. Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους κάθε χρήστης μπορεί να απαντήσει σε ένα μήνυμα ενός άλλου χρήστη.

  1. Κατευθείαν στην σελίδα συζήτησής του, κάτω από το αρχικό μήνυμα, ή
  2. στην σελίδα συζήτησης του άλλου χρήστη

Μόνο στην δεύτερη περίπτωση, είναι βέβαιο πως ο χρήστης θα λάβει την απάντηση.

Δοκιμάστε να επεξεργαστείτε την σελίδα συζήτησης του αμμοδοχείου. Θυμηθείτε να υπογράψετε και να δείτε την προεπισκόπηση πριν αποθηκεύσετε τη σελίδα.

Συνέχεια του οδηγού.