Βοήθεια:Εισαγωγή στην επεξεργασία με κώδικα/Μην ξεχνάτε

Κατά την επεξεργασία ενός λήμματος ή τη συζήτηση σχετικά με αυτό, υπάρχουν μερικές σημαντικές παράμετροι που δεν πρέπει να ξεχνάτε.

Ευγένεια Επεξεργασία

Η Βικιπαίδεια δεν είναι χώρος αντιπαραθέσεων και παρά τις διαφωνίες που είναι λογικό να δημιουργούνται, οι χρήστες πρέπει να διατηρούν ένα πολιτισμένο επίπεδο καλής διάθεσης. Η ευγένεια είναι βασικό συστατικό για την ομαλή διεξαγωγή μιας συζήτησης σχετικά με ένα λήμμα. Σε κάθε περίπτωση, μείνετε ψύχραιμοι και αποφύγετε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Πολιτική επεξεργασίας Επεξεργασία

Εγκυκλοπαιδικότητα Επεξεργασία

Η Βικιπαίδεια είναι μία εγκυκλοπαίδεια. Κατά συνέπεια περιλαμβάνει λήμματα που χαρακτηρίζονται από μία ιδιαίτερη βαρύτητα και εγκυκλοπαιδική αξία. Πριν ξεκινήσετε ένα νέο λήμμα, είναι σημαντικό να αξιολογήσετε κατά πόσο το θέμα του αξίζει πραγματικά να παρουσιαστεί στα πλαίσια μιας εγκυκλοπαίδειας. Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να υπάρχει (σύμφωνα με τους κανόνες της Βικιπαίδειας) ένα λήμμα για κάθε άνθρωπο στον πλανήτη, ή για κάθε εταιρία που πουλάει κάτι, ή για κάθε δρόμο σε κάθε πόλη του κόσμου. Ωστόσο, υπάρχουν αδελφικά εγχειρήματα για ορισμένες μορφές μη-εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου.

Τα εγκυκλοπαιδικά λήμματα είναι κυρίως σχετικά με το θέμα και όχι με τις λέξεις του θέματός τους. Έτσι οποιοδήποτε λήμμα απλώς ορίζει και εξηγεί τις χρήσεις μιας λέξης ή μιας μικρής φράσης, όπως θα το βρίσκατε σε ένα τυπικό λεξικό, θα πρέπει να καταχωρηθεί στο αδελφικό Βικιλεξικό.

Αυθεντικό πηγαίο κείμενο, όπως ένα βιβλίο χωρίς πνευματικά δικαιώματα που θα θέλατε να δημοσιεύσετε για να είναι περισσότερο διαθέσιμο, θα πρέπει να καταχωρηθεί σε ένα άλλο αδελφικό εγχείρημα, την Βικιθήκη.

Επιπλέον, η Βικιπαίδεια δεν περιλαμβάνει λήμματα που αποτελούν πρωτότυπη έρευνα - θεωρίες και συμπεράσματα τα οποία δεν έχουν δημοσιευτεί σε ελεγχόμενες αξιόπιστες πηγές. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τι δεν είναι η Βικιπαίδεια.

Επίσης αποθαρρύνουμε τους συντάκτες να γράφουν για τους εαυτούς τους ή για τα δικά τους επιτεύγματα, καθώς αυτό αποτελεί σύγκρουση κινήτρων. Αν έχετε κάνει σημαντικά επιτεύγματα εγκυκλοπαιδικού ενδιαφέροντος, κάποιος άλλος αργά ή γρήγορα θα γράψει ένα λήμμα για εσάς.

Ουδετερότητα Επεξεργασία

Η πολιτική της Βικιπαίδειας είναι να γράφονται όλα τα λήμματα από μια ουδέτερη οπτική γωνία (NPOV - Neutral Point Of View) που σύμφωνα με τον ιδρυτή της Βικιπαίδειας Τζίμι Γουέιλς, είναι "απόλυτη και μη διαπραγματεύσιμη" αρχή.

Η ουδετερότητα ταυτίζεται με την δίκαιη παρουσίαση όλων των πλευρών ενός θέματος, χωρίς την επιβεβαίωση της ορθότητας κάποιας συγκεκριμένης πλευράς. Είναι επιβεβλημένο να παρουσιάζονται όλες οι απόψεις, με τρόπο όμως που να διαφαίνεται πως κάθε μία από αυτές αποτελεί στην πραγματικότητα άποψη και όχι μία αποδεδειγμένη και απόλυτη αλήθεια. Σκοπός των λημμάτων ΔΕΝ είναι η απόδειξη μιας θέσης αλλά η παρουσίασή της.

Ένα λήμμα που δεν τηρεί την πολιτική της ουδετερότητας χαρακτηρίζεται συνήθως με τον όρο POV (Point Of View). Σε αυτή την κατηγορία μπορεί να εντάσσεται και ένα λήμμα που αφιερώνει δυσανάλογα μεγάλη έκταση στην παρουσίαση μιας συγκεκριμένης θέσης σε σχέση με τον πραγματικό της αντίκτυπο και την αποδοχή της σε σχέση με τις υπόλοιπες.

Πηγές Επεξεργασία

Το όριο για να συμπεριληφθεί κάτι στην Βικιπαίδεια είναι η Εγκυκλοπαιδικότητα, με αναφορά σε αξιόπιστες, δημοσιευμένες πηγές. Τα λήμματα πρέπει να περιέχουν μόνο πληροφορίες που επαληθεύονται από αξιόπιστες πηγές. Οι συντάκτες που προσθέτουν το νέο υλικό σε ένα λήμμα πρέπει να παραπέμπουν σε μια αξιόπιστη πηγή, ειδικά αν πρόκειται για μη τετριμμένες πληροφορίες και αξιολόγηση. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να αφαιρεθεί από οποιοδήποτε συντάκτη. Η υποχρέωση να παρέχουν μια αξιόπιστη πηγή εναπόκειται στους συντάκτες που επιθυμούν να συμπεριλάβουν το υλικό, όχι σε εκείνους που επιδιώκουν να το αφαιρέσουν. Η καταχώρησή των παραπομπών και της βιβλιογραφίας μπορεί να γίνει κάτω από μία ξεχωριστή ενότητα του λήμματος (π.χ με τον τίτλο "Βιβλιογραφία" ή "Πηγές"). Αν μία ιστοσελίδα αξίζει να αναφερθεί ως πηγή, μπορείτε να την καταχωρήσετε στην ενότητα των Εξωτερικών συνδέσμων. Δείτε επίσης Βικιπαίδεια:Παράθεση πηγών. Στη Βιβλιοθήκη της Βικιπαίδειας Βικιπαίδεια:Βιβλιοθήκη/Πηγές ελεύθερης πρόσβασης υπάρχουν αρκετές πηγές με ελεύθερη πρόσβαση.

Πνευματικά δικαιώματα Επεξεργασία

Απαγορεύεται ρητά η καταχώρηση υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Δεκτές μπορούν να γίνουν τέτοιου είδους συνεισφορές, μόνο κατόπιν σχετικής άδειας του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων για δημοσίευση σύμφωνα με τους όρους της Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, τα καλύτερα λήμματα είναι συνήθως προϊόν αυτενέργειας των χρηστών και προσωπικής εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Βικιπαίδεια:Πνευματικά δικαιώματα.

Συνέχεια του οδηγού.