Συγχαρητήρια! Έχετε πληροφορηθεί για μερικές βασικές παραμέτρους γύρω από τη χρήση της Βικιπαίδειας. Αν πιστεύετε ότι ο συγκεκριμένος οδηγός χρήσης μπορεί να εμπλουτιστεί με περισσότερα στοιχεία ή αν θεωρείτε πως κάτι δεν εξηγείται ικανοποιητικά, μπορείτε να υποβάλλετε τις παρατηρήσεις σας στις σελίδες συζήτησης των αντίστοιχων σελίδων.

Ο Οδηγός αυτός είναι ασφαλώς μία προσπάθεια συνοπτικής καταγραφής των βασικών χαρακτηριστικών της Βικιπαίδειας, ώστε οι νέοι χρήστες να είναι σε θέση να συνεισφέρουν γρήγορα με το δικό τους τρόπο.

Μερικές ιδέες και προτάσεις για το τι μπορείτε να κάνετε υπάρχουν εδώ, αλλά φυσικά μπορείτε να ασχοληθείτε με ότι σας ενδιαφέρει.

Παρακάτω βρίσκονται μερικοί εσωτερικοί σύνδεσμοι που περιέχουν περισσότερο εξειδικευμένες πληροφορίες βοήθειας.

Γενική χρήση της Βικιπαίδειας

Επεξεργασία

Επεξεργασία σελίδων

Επεξεργασία

Κοινότητα και πολιτική

Επεξεργασία