Οδηγός χρήσης κώδικα μορφοποίησης
Οδηγός χρήσης κώδικα μορφοποίησης

Ο κώδικας wiki, επίσης γνωστός wikitext ως wiki markup ή wikicode , αποτελείται από τους κανόνες σύνταξης και τις λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιούνται από το λογισμικό MediaWiki για τη διαμόρφωση μιας σελίδας. Μπορείτε να δείτε επίσης και ένα Οδηγό γρήγορης αναφοράς και την Βοήθεια:Εισαγωγή στην επεξεργασία με κώδικα.

Εκτός από τον κώδικα wiki, επιτρέπονται επίσης ορισμένα στοιχεία HTML για μορφοποίηση τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.

Τον κώδικα wiki βλέπετε όταν επεξεργάζεστε σελίδες πατώντας το σύνδεσμο «Επεξεργασία κώδικα» στην κορυφή της σελίδας. Αντίθετα, ο σύνδεσμος «Επεξεργασία» σας οδηγεί σε οπτικό επεξεργαστή κειμένου μέσω του οποίου μπορείτε να επεξεργαστείτε το μεγαλύτερο μέρος της Βικιπαίδειας χωρίς να γνωρίζετε ή να έρθετε σε επαφή με κώδικα (δείτε Βοήθεια:VisualEditor).

Μορφοποίηση κειμένου

Πώς φαίνεται Τι γράφετε

Μία μόνο νέα γραμμή (Enter) δεν επηρεάζει το κείμενο. Μερικοί χρήστες αλλάζουν γραμμή σε κάθε πρόταση μιας και αυτό διευκολύνει την επεξεργασία και κάνει πιο εύχρηστη τη λειτουργία 'διαφ.' της σελίδας Πρόσφατες αλλαγές

Ωστόσο δύο νέες γραμμές (δηλαδή μια κενή γραμμή) αρχίζουν μια νέα παράγραφο.

Μία μόνο νέα γραμμή (Enter)
δεν επηρεάζει το κείμενο. Μερικοί 
χρήστες αλλάζουν γραμμή σε κάθε πρόταση
μιας και αυτό διευκολύνει την επεξεργασία 
και κάνει πιο εύχρηστη τη λειτουργία
'διαφ.' της σελίδας 
[[Βικιπαίδεια:Πρόσφατες αλλαγές|Πρόσφατες αλλαγές]]

Ωστόσο ''δύο'' νέες γραμμές 
(δηλαδή μια κενή γραμμή)
αρχίζουν μια νέα παράγραφο. 
Μερικές φορές θέλετε να παραθέσετε ένα κείμενο από άλλο έργο:

Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία. (Ανδρέας Κάλβος, «Εις Σάμον»)

Αυτό εμφανίζεται σε εσοχή με κατάλληλη μορφοποίηση όπως παραπάνω.
Μερικές φορές θέλετε να παραθέσετε ένα κείμενο από άλλο έργο:
<blockquote>Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία. (Ανδρέας Κάλβος, «Εις Σάμον»)</blockquote>
Αυτό εμφανίζεται σε εσοχή με κατάλληλη μορφοποίηση όπως παραπάνω.
Οι γραμμές μπορούν να χωριστούν
χωρίς να αρχίσετε νέα παράγραφο.

[Αυτό καλό είναι να μην χρησιμοποιείται στο κυρίως κείμενο αλλά ειδικές περιπτώσεις (λεζάντες, πίνακες κλπ)]

Οι γραμμές μπορούν να χωριστούν<br />
χωρίς να αρχίσετε νέα παράγραφο.
ΑΝ μια γραμμή ξεκινά με κενό, ΤΟΤΕ
 θα έχει ακριβώς τη μορφή 
   με την οποία την πληκτρολογήσατε
 και θα είναι γραμμένη με [[γραμματοσειρά 
        σταθερού μήκους]]
 τέλος, οι γραμμές δε θα αναδιπλώνονται. 
 (δοκιμάστε το στο 
  Πρόχειρο) 
ΤΕΛΟΣ ΑΝ
αυτό είναι χρήσιμο για:
 * επικόλληση κειμένου με συγκεκριμένη διάταξη
 * περιγραφές αλγορίθμων
 * πηγαίο κώδικα προγραμμάτων
 * ascii art;

ΠΡΟΣΟΧΗ αν κάνετε τη γραμμή σας πολύ μεγάλη, και την αρχίσετε με κενό, δε θα αναδιπλωθεί και θα αναπτυχθεί προς τα δεξιά, κάνοντας τη σελίδα σας πολύ πλατειά και δύσκολή στην ανάγνωση. Ποτέ μην αρχίζετε κανονικές γραμμές με κενό.

 ΑΝ μια γραμμή ξεκινά με κενό, ΤΟΤΕ
  θα έχει ακριβώς τη μορφή 
    με την οποία την πληκτρολογήσατε
  και θα είναι γραμμένη με [[γραμματοσειρά 
        σταθερού μήκους]]
  τέλος, οι γραμμές δε θα αναδιπλώνονται. 
  (δοκιμάστε το στο 
   [[Βοήθεια:Πρόχειρο|Πρόχειρο]]) 
 ΤΕΛΟΣ ΑΝ
 αυτό είναι χρήσιμο για:
  * επικόλληση κειμένου με συγκεκριμένη διάταξη
  * περιγραφές [[αλγόριθμος|αλγορίθμων]]
  * πηγαίο κώδικα προγραμμάτων
  * ascii art;
Μια οριζόντια διαχωριστική γραμμή:

αυτό είναι από πάνω


και αυτό είναι από κάτω

Μια οριζόντια διαχωριστική γραμμή: 
αυτό είναι από πάνω
----
και αυτό είναι από κάτω 

Μορφοποίηση χαρακτήρων

Πώς φαίνεται Τι γράφετε

Δώστε έμφαση, δυνατά, πολύ δυνατά.

  • Αυτά είναι διπλά κι τριπλά απόστροφα.
''Δώστε έμφαση'', '''δυνατά''', 
'''''πολύ δυνατά'''''.
Σήμανση για εντός κειμένου κώδικα υπολογιστή.
Σήμανση για εντός κειμένου <code>κώδικα υπολογιστή</code>.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μικρά γράμματα για σημειώσεις και «ψιλά γράμματα».
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε <small>μικρά γράμματα</small> για σημειώσεις και «ψιλά γράμματα
Μπορείτε να διαγραμμίσετε και να υπογραμμίσετε.
Μπορείτε <s>να διαγραμμίσετε</s> και να <u>υπογραμμίσετε</u>.
Υπογεγραμμένοι όροι: x2

Εκθέτες: x2 or x²

  • Η δεύτερη μέθοδος για την εμφάνιση του εκθέτη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γενική χρήση, αλλά προτιμάται όπου είναι δυνατόν (πχ. στις μονάδες μέτρησης) επειδη οι περισσότεροι φυλλομετρητές την μορφοποιούν πιο εύκολα.

ε0 = 8.85 × 10−12

C² / J m.
Subscript: x<sub>2</sub>
Superscript: x<sup>2</sup> or x&sup2;

ε<sub>0</sub> =
8.85 × 10<sup>−12</sup>
C&sup2; / J m.
x2   ≥   0 αληθεύει.
  • Για την εισαγωγή κενών διαστημάτων χρησιμοποιείστε non-breaking spaces - &nbsp;.
  • Το &nbsp; αποτρέπει επίσης τις αλλαγές γραμμών στο μέσο του κειμένου κάνοντας το χρήσιμο για τους μαθηματικούς τύπους
<i>x</i><sup>2</sup>&nbsp;&nbsp;≥&nbsp;&nbsp;0 true.

Πολύπλοκοι τύποι:
   

  
<math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>

Απενεργοποίηση ειδικών χαρακτήρων:
Link → (<i>to</i>) the [[Wikipedia FAQ]]

  • Χρησιμοποιείται, σε περίπτωση που υπάρχουν στο κείμενο ειδικοί χαρακτήρες και θέλουμε να τους εμφανίσουμε (όπως αν θέλουμε να εμφανίσουμε το κείμενο<nowiki>)
  • Απενεργοποιεί όλους τους ειδικούς χαρακτήρες του wiki και αυτούς που μοιάζουν με HTML tags.
  • Δεν αποφεύγει οντότητες χαρακτήρων HTML.
<nowiki>Link → (<i>to</i>) 
the [[Wikipedia FAQ]]</nowiki>

Τοποθέτηση σχολίων στην πηγαία σελίδα:
δεν φαίνεται στην σελίδα

  • Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση σχολίων σε μια σελίδα για τους μελλοντικούς συντάκτες. Εμφανίζονται μόνο κατά την επεξεργασία.
<!-- τοποθετήστε το σχόλιο σας εδώ -->

Αποφυγή χαρακτήρων HTML
δεν φαίνεται στην σελίδα

  • Χρήσιμο για τοποθέτηση αυτούσιου κωδικού unicode χαρακτήρα χωρίς να εμφανιστεί ο χαρακτήρας στην σελίδα.
Αντικατάσταση του & στην αρχή του κωδικού με «&amp;»

Λίστες

Πώς φαίνεται Τι γράφετε Παρατηρήσεις
  • Οι λίστες υλοποιούνται πολύ εύκολα:
  • αρχίστε κάθε γραμμή με έναν αστερίσκο
    • έναν για κάθε επίπεδο βάθους της λίστας
* Οι λίστες υλοποιούνται πολύ εύκολα:
* αρχίστε κάθε γραμμή με έναν αστερίσκο
** έναν για κάθε επίπεδο βάθους της λίστας
  1. Μπορείτε επίσης να κάνετε αριθμημένες λίστες
    1. είναι χρήσιμες
    2. και εύκολες
# Μπορείτε επίσης να κάνετε αριθμημένες λίστες
## είναι χρήσιμες
## και εύκολες
  • Μπορείτε επίσης να κάνετε μεικτές λίστες
    1. και να τις βάλετε τη μία μέσα στην άλλη
      • εναλλάσσοντας αστερίσκους και διέσεις
* Μπορείτε επίσης να κάνετε μεικτές λίστες
*# και να τις βάλετε τη μία μέσα στην άλλη
*#* εναλλάσσοντας αστερίσκους και διέσεις
Λίστα ορισμών
ορισμοί
αντικείμενο
ορισμός του αντικειμένου
; Λίστα ορισμών
: ορισμοί
; αντικείμενο
: ορισμός του αντικειμένου
Πολλές φορές χρησιμοποιείται η σήμανση : για την δημιουργία εσοχής (π.χ. σε συζητήσεις ή αντί σήμανσης παραθέματος. Αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται σε λήμματα, καθώς δημιουργεί προβλήματα προσβασιμότητας, με αναγνώστες οθόνης να αναγγέλλουν την ύπαρξη λίστας.

Σύνδεσμοι

Πώς φαίνεται Τι γράφετε
Η Ιταλία είναι μια όμορφη χώρα.
  • Το πρώτο γράμμα του συνδέσμου εκφράζεται ως κεφαλαίο στο λήμμα.
  • Έτσι,ο παραπάνω σύνδεσμος οδηγεί στο http://el.wikipedia.org/wiki/Ιταλία, που είναι το λήμμα με τίτλο "Ιταλία".
Η [[Ιταλία]] είναι μια όμορφη χώρα. 

Σύνδεσμος προς μια συγκεκριμένη ενότητα ενός λήμματος, πχ

Γρηγοριανό ημερολόγιο#Ακρίβεια (σύνδεσμοι σε ενότητες που δεν υπάρχουν δεν αποτελούν πρόβλημα, στέλνουν το χρήστη στην αρχή της σελίδας)
[[Γρηγοριανό ημερολόγιο#Ακρίβεια]]
Όταν ο στόχος έχει διαφορετικό όνομα από τη λέξη που θέλετε να στέλνει το χρήστη εκεί, το γράφετε έτσι: λέξη. Για παράδειγμα: Μπούρδες


Όταν ο στόχος έχει διαφορετικό 
όνομα από τη λέξη που θέλετε να στέλνει το χρήστη εκεί, 
το γράφετε έτσι:
[[στόχος|λέξη]]. 
Για παράδειγμα: [[Βοήθεια:Πρόχειρο|Μπούρδες]]

Ό,τι είναι σε παρένθεση κρύβεται αυτόματα αν τοποθετήσετε μια κάθετο πριν κλείσετε τον σύνδεσμο: Σύννεφα με παντελόνια.

όπως και τα namespaces: Αγορά.


Το λογισμικό αυτόματα γράφει το κομμάτι μετά το | όταν αποθηκεύεται η σελίδα. Την επόμενη φορά που θα επεξεργαστείτε τη σελίδα θα δείτε ένα σύνδεσμο με διαφορετικό όνομα (βλέπε παραπάνω). Αυτό δε συμβαίνει όταν προεπισκοπείτε μια μια σελίδα, αν και ο διερμηνέας καταλαβαίνει σωστά το σύνδεσμο. Το ίδιο συμβαίνει και την επόμενη λειτουργία.

Ό,τι είναι σε παρένθεση κρύβεται αυτόματα 
[[Σύννεφα με παντελόνια (συγκρότημα)|]]. 

όπως και τα namespaces: 
[[Βικιπαίδεια:Αγορά|]].
Όταν προσθέτετε ένα σχόλιο στις σελίδες

συνομιλίας ή την Αγορά, πρέπει να το υπογράφετε. Αυτό το κάνετε γράφοντας: Όνομα που εμφανίζει το όνομα χρήστη σας, ή Όνομα 22:01, 22 Μαρτ. 2005 (UTC) που εμφανίζει το όνομα χρήστη και την ημερομηνία και την ώρα.

Όταν προσθέτετε ένα σχόλιο στις σελίδες 
συνομιλίας ή την [[Βικιπαίδεια:Αγορά|Αγορά]], 
πρέπει να το υπογράφετε. Αυτό το κάνετε
γράφοντας:
~~~
που εμφανίζει το όνομα χρήστη σας, ή
~~~~ που εμφανίζει το όνομα χρήστη 
και την ημερομηνία και την ώρα. 
Η υπογεννητικότητα των Βεδουίνων

είναι μια σελίδα που δεν υπάρχει ακόμα. Για αυτό είναι σε κόκκινο.

  • Μπορείτε να τη δημιουργήσετε πατώντας πάνω στο σύνδεσμο.


  • Για να δημιουργήσετε μια νέα σελίδα:
    1. Προσθέστε ένα σύνδεσμο προς αυτήν σε μια άλλη σελίδα.
    2. Σώστε.
    3. Πατήστε πάνω στο σύνδεσμο που δημιουργήσατε. Η νέα σελίδα θα ανοίξει έτοιμη να γραφτεί.
  • Ρίξτε μια ματιά στον οδηγό δημιουργίας σελίδας και στον οδηγό ονοματολογίας.
  • Αφού φτιάξετε μια σελίδα, ψάξτε τη με τη λειτουργία "Μετάβαση" και σιγουρευτείτε ότι συνδέεται σωστά.
Η [[υπογεννητικότητα των Βεδουίνων]]
είναι μια σελίδα που δεν υπάρχει ακόμα.
Για να κατευθύνετε μια σελίδα σε μια άλλη, γράφετε το δίπλα κείμενο σε αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες για την ανακατεύθυνση, δείτε και εδώ.
#REDIRECT [[Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής]]
Εξωτερικός σύνδεσμος: Nupedia
Εξωτερικός σύνδεσμος: 
[http://www.nupedia.com Nupedia]
Ή απλώς δώστε το URL: http://www.example.com/.
  • Στο URL μόνο τα σύμβολα που ακολουθούν αναγνωρίζονται: A-Z a-z 0-9 ._\/~%-+&#?!=()@ \x80-\xFF. Αν ένα URL περιέχει άλλους χαρακτήρες, πρέπει να μετατραπούν στο ASCII αντίστοιχό τους. Για παράδειγμα, ο χαρακτήρας ^ γράφεται %5E. Το ίδιο συμβαίνει και με τις διευθύνσεις των σελίδων της ελληνικής Βικιπαίδειας: απλώς κοιτάξτε τη διεύθυνση της σελίδας που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή.
Ή απλώς  δώστε το URL: 
http://www.example.com/.

Εικόνες

Πώς φαίνεται Τι γράφετε
Μια εικόνα:  
  • Μόνο εικόνες που έχουν ανεβεί στην Βικιπαίδεια ή στο Wikimedia Commons μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Για να ανεβάσετε εικόνες χρησιμοποιήστε την σελίδα επιφόρτωσης. Μπορείτε να βρείτε την αποθηκευμένη εικόνα στον κατάλογο εικόνων. Διαβάστε την πολιτική χρήσης εικόνων και την βοήθεια για την προσθήκη εικόνων για περισσότερες πληροφορίες.
  • Εναλλακτικό κείμενο, το οποίο εμφανίζεται όταν δεν έχει εμφανιστεί η εικόνα και περιγράφει την εικόνα σε φυλλομετρητή που εμφανίζει μόνο κείμενο ή όταν γίνεται ηχητική αναπαραγωγή, είναι ιδιαίτερα επιθυμητό. Όταν η εικόνα είναι καθαρά διακοσμητική προσθέστε alt=|.
Μια εικόνα: [[Αρχείο:Wikipedia-logo-v2-el.svg]]

ή με εναλλακτικό κείμενο

[[Αρχείο:Wikipedia-logo-v2-el.svg|συναρμολογούμενη υδρόγειος]] 

ή αιωρούμενη στην δεξιά πλευρά της σελίδας. Τοποθετήστε την πάνω από το κείμενο για να εμφανιστεί δίπλα του. Η λεζάντα είναι Το σήμα της Βικιπαίδειας. Χρησιμοποιήστε πλάτος όσο και η εικόνα ή λίγο μεγαλύτερο.

[[Αρχείο:Wikipedia-logo-v2-el.svg|μικρογραφία|alt=συναρμολογούμενη υδρόγειος|Το σήμα της Βικιπαίδειας]]

Περισσότερα στην βοήθεια για την προσθήκη εικόνων.

Πατώντας επάνω σε μια εικόνα εμφανίζει την σελίδα περιγραφής της, την οποία μπορείτε να συνδέσετε απευθείας: Αρχείο:Wikipedia-logo-v2-el.svg

[[:Αρχείο:Wikipedia-logo-v2-el.svg]]

Ποίηση

Για να προσθέσετε στίχους σε μια σελίδα χρησιμοποιείστε την ετικέτα <poem>. Επιτρέπει την εισαγωγή ποιημάτων χωρίς να χρειάζεται να αφήνετε κενό μεταξύ των στίχων ή να προσθέτετε <br> στο τέλος κάθε γραμμής. Στο τέλος του ποιήματος τερματίστε την ετικέτα <poem> πληκτρολογώντας </poem>.

Πώς φαίνεται Τι γράφετε

Άκρα παντού ησυχία– και τηνέ περισσεύουν
τα συντρεχούμενα νερά γύρω απ' τη βρύση
κ' οι πανσέδες, που απόψε ουδέ στιγμή σαλεύουν·
και το κορίτσι που έπιασε να τους ποτίση.

<poem>
Άκρα παντού ησυχία– και τηνέ περισσεύουν
τα συντρεχούμενα νερά γύρω απ' τη βρύση
κ' οι πανσέδες, που απόψε ουδέ στιγμή σαλεύουν·
και το κορίτσι που έπιασε να τους ποτίση.
</poem>

Αν θέλετε να δημιουργήσετε εσοχή σε στίχο χρησιμοποιείστε την άνω-κάτω τελεία (δίστιγμο) :. Η εισαγωγή της στην αρχή του στίχου δημιουργεί εσοχή πλάτους 1em. Για διπλάσια εσοχή εισάγετε 2 άνω-κάτω τελείες και ούτω καθεξής.

Πώς φαίνεται Τι γράφετε

Ο ουρανός θυμάται τα χρόνια
τα ανείπωτα χρόνια του κόσμου
που όλο φεύγουν μακριά
και ίσως κανείς δεν κρατάει
δεν τα κοιτάει που πάνε.

<poem>
Ο ουρανός θυμάται τα χρόνια
:τα ανείπωτα χρόνια του κόσμου
::που όλο φεύγουν μακριά
:::και ίσως κανείς δεν κρατάει
δεν τα κοιτάει που πάνε.
</poem>

H ετικέτα <poem> δέχεται επιλογές μορφοποίησης Cascading style sheet (CSS).

Πώς φαίνεται Τι γράφετε

Η Αρετή απελπισμένη, ρίχνεται στο Θεό, παρακαλεί και λέει Του:

Θέ μου και κάνε με πουλί, κάνε με νυχτοπούλι,
να περπατώ στις ερημιές να κλαίω τους αδερφούς μου!

Έτσι έγινε κουκουβάγια η πεντάμορφη.

Η Αρετή απελπισμένη, ρίχνεται στο Θεό, παρακαλεί και λέει Του:

<poem style="font-style:italic;font-size:83%">
Θέ μου και κάνε με πουλί, κάνε με νυχτοπούλι,
να περπατώ στις ερημιές να κλαίω τους αδερφούς μου!
</poem>

Έτσι έγινε κουκουβάγια η πεντάμορφη.