Βοήθεια:Εισαγωγή στην επεξεργασία με κώδικα/Διαμόρφωση κειμένου

Η σελίδα είναι μέρος της
εισαγωγής στην επεξεργασία με κώδικα
Αυτός ο οδηγός εξηγεί την επεξεργασία μέσω του παλιού επεξεργαστή κώδικα. Μπορεί να θέλετε να δείτε και την Βοήθεια:Εισαγωγή στην επεξεργασία με VisualEditor αν χρησιμοποιείτε το νέο επεξεργαστή. Ωστόσο είναι καλό να διαβάσετε αυτό τον οδηγό και αργότερα, καθώς και μια μικρή γνώση του κώδικα μπορεί να σας χρειαστεί.
Σελίδες οδηγιών...

Αρχή
Επεξεργασία
Διαμόρφωση κειμένου
Εσωτερικοί σύνδεσμοι
Άλλοι σύνδεσμοι
Σελίδες συζήτησης
Μην ξεχνάτε
Εγγραφή
Σύνοψη

Δείτε επίσης...

Βοήθεια

Η διαμόρφωση του περιεχομένου ενός λήμματος γίνεται με τη βοήθεια μιας ειδικής "σύνταξης" (wiki markup) που δεν απαιτεί γνώσεις HTML.

Σημείωση: Κάποιες από τις σελίδες αυτού του οδηγού όπως αυτή, εξηγούν την επεξεργασία μέσω του παλιού επεξεργαστή κώδικα. Μπορεί να θέλετε να δείτε και την Βοήθεια:VisualEditor αν χρησιμοποιείτε το νέο επεξεργαστή. Ωστόσο είναι καλό να διαβάσετε αυτό τον οδηγό αφού εξηγεί πολύ περισσότερα πράγματα πέρα από την επεξεργασία, καθώς και μια μικρή γνώση του κώδικα μπορεί να σας χρειαστεί (π.χ. χρησιμοποιείται ακόμη στις σελίδες συζήτησης).

Έντονη και πλάγια γραφήΕπεξεργασία

Η πιο συνηθισμένη διαμόρφωση αφορά στη χρήση έντονου ή πλάγιου κειμένου. Αυτό επιτυγχάνεται ενσωματώνοντας το κείμενο μέσα σε αποστρόφους ('):

 • ''πλάγια'' εμφανίζεται ως πλάγια. (2 απόστροφοι στην αρχή και το τέλος)
 • '''έντονα''' εμφανίζεται ως έντονα. (3 απόστροφοι στην αρχή και το τέλος)
 • '''''πλάγια έντονα''''' εμφανίζεται ως πλάγια έντονα. (5 απόστροφοι στην αρχή και το τέλος)

Σημείωση: Ένα λήμμα, συνιστάται να ξεκινά με τον τίτλο του θέματος σε έντονη γραφή στην πρώτη ή μέσα στις πρώτες γραμμές. Μία άλλη σύμβαση που προτείνεται, είναι η χρήση πλάγιας γραφής για τίτλους βιβλίων, ταινιών ή επιστημονικών όρων.

Δημιουργία αριστερής εσοχήςΕπεξεργασία

Η τοποθέτηση του συμβόλου "άνω-κάτω τελεία" ( : ) στην αρχή μιας γραμμής, αυτόματα μετακινεί το κείμενο προς τα δεξιά κατά μία θέση. Η λειτουργία της "άνω-κάτω τελείας" είναι αντίστοιχη με αυτή του πλήκτρου "tab" στους κειμενογράφους και μπορεί να γραφτεί περισσότερες από μία φορές συνεχόμενα δηλ. ":" ή "::" ή ":::" κ.ο.κ. Για να λειτουργήσει η μορφοποίηση αυτή, δεν πρέπει να προηγείται κανένας άλλος χαρακτήρας πριν από την "άνω-κάτω τελεία" καθώς αναιρείται η λειτουργία του συμβόλου:

Αριστερή εσοχή μίας θέσης
Αριστερή εσοχή δύο θέσεων
Αριστερή εσοχή τριών θέσεων

Ενότητες και ΥποενότητεςΕπεξεργασία

Η χρήση ενοτήτων και υποενοτήτων βοηθά στην καλύτερη οργάνωση και ανάγνωση ενός λήμματος, διευκολύνοντας παράλληλα την περαιτέρω επεξεργασία του από άλλους χρήστες. Μπορείτε να δημιουργήσετε ξεχωριστές ενότητες με χρήση του συμβόλου "=".

Μία νέα ενότητα δημιουργείται ως εξής:

==Ενότητα== (2 σύμβολα "=" στην αρχή και το τέλος)
Ενότητα
===Υποενότητα=== (3 σύμβολα "=" στην αρχή και το τέλος) Υποενότητα
====Υπο-υποενότητα==== (4 σύμβολα "=" στην αρχή και το τέλος) Υπο-υποενότητα

Αν ένα λήμμα έχει τουλάχιστον 4 ενότητες, τότε δημιουργείται αυτόματα ένας πίνακας περιεχομένων. Μπορείτε να το δοκιμάσετε στο πρόχειρο.

Κατάλογοι και αρίθμησηΕπεξεργασία

ΚατάλογοιΕπεξεργασία

Μπορείτε να δημιουργείτε καταλόγους με την προσθήκη ενός αστερίσκου * στην αρχή κάθε νέας γραμμής κειμένου.

Παράδειγμα:

*Πρώτο στοιχείο
*Δεύτερο στοιχείο
**Υποενότητα σε κατάλογο
*Τρίτο στοιχείο

Ο παραπάνω κώδικας εμφανίζεται ως:

 • Πρώτο στοιχείο
 • Δεύτερο στοιχείο
  • Υποενότητα σε κατάλογο
 • Τρίτο στοιχείο

ΑρίθμησηΕπεξεργασία

Εάν είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένας αριθμημένος κατάλογος, τότε αντί του αστερίσκου χρησιμοποιείται το σύμβολο #.

Παράδειγμα:

#Πρώτο στοιχείο
#Δεύτερο στοιχείο
##Υποενότητα σε κατάλογο
#Τρίτο στοιχείο

Ο παραπάνω κώδικας εμφανίζεται ως:

 1. Πρώτο στοιχείο
 2. Δεύτερο στοιχείο
  1. Υποενότητα σε κατάλογο
 3. Τρίτο στοιχείο


Συνέχεια του οδηγού χρήσης.