Ένα σύνηθες συστατικό των λημμάτων στη Βικιπαίδεια είναι και η χρήση εξωτερικών συνδέσμων, δηλαδή συνδέσμων που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες ανεξάρτητες της Βικιπαίδειας.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

Αν επιθυμείτε να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο σε κάποια ιστοσελίδα, συνιστάται να δημιουργήσετε πρώτα μία ενότητα με ένα κατάλληλο τίτλο, π.χ "Εξωτερικοί σύνδεσμοι", που θα αποτελεί και την τελευταία ενότητα του λήμματος. Κάτω από αυτή την ενότητα μπορείτε στη συνέχεια να προσθέσετε έναν ή περισσότερους συνδέσμους.

Οι σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες μπορούν να φαίνονται με διάφορες μορφές, π.χ γράφοντας απλώς την διεύθυνση της ιστοσελίδας:

http://www.example.com/

θα εμφανιστεί το ίδιο κείμενο ως σύνδεσμος στην ιστοσελίδα.

Πολλές φορές είναι προτιμότερο να υπάρχει αντί της διεύθυνσης της ιστοσελίδας, ένα επεξηγηματικό κείμενο που περιγράφει το περιεχόμενό της, π.χ Παραδειγματικός Ιστότοπος. Ο κώδικας για αυτή την μορφή είναι:

[http://www.example.com/ Παραδειγματικός Ιστότοπος]

δηλαδή μέσα σε μονές αγκύλες, εισάγετε την διεύθυνση της ιστοσελίδας και μετά από ένα κενό διάστημα τον τίτλο που θέλετε να αναγράφεται.

Όταν εισάγετε έναν εξωτερικό σύνδεσμο, είναι καλή πρακτική να χρησιμοποιείται η μορφή:

==Εξωτερικοί σύνδεσμοι==
*[http://www.example.com/ Παραδειγματικός Ιστότοπος]

Παρατήρηση: Οι διευθύνσεις των ιστοσελίδων πρέπει να αναγράφονται πλήρως, συμπεριλαμβάνοντας δηλαδή και το αρχικό πρόθεμα "http://".

Σε περίπτωση που η γλώσσα ή ο τύπος του αρχείου στο οποίο αντιστοιχεί η σύνδεση δεν είναι στα ελληνικά καλό θα ήταν να το αναφέρετε. π.χ.

* [http://www.example.com/ Παραδειγματικός Ιστότοπος] {{en}}

Διαγλωσσικές συνδέσεις Επεξεργασία

Η σελίδα που διαβάζετε αποτελεί τμήμα της ελληνικής Βικιπαίδειας. Σε αρκετές περιπτώσεις, λήμματα που υπάρχουν στην ελληνική έκδοση της Βικιπαίδειας, έχουν γραφτεί επίσης σε εκδόσεις άλλων γλωσσών. Η διαγλωσσική σύνδεση των λημμάτων γίνεται πλέον μέσω του αδελφικού εγχειρήματος Wikidata. Δείτε οδηγίες για το πως να συνδέσετε ένα ελληνικό λήμμα με τα αντίστοιχα ξενόγλωσσα στο Βικιπαίδεια:Wikidata#Φάση 1: Διαγλωσσικοί σύνδεσμοι (interwiki).


Μπορείτε αν θέλετε να πειραματιστείτε στο Πρόχειρο ή να Συνεχίσετε.