Με την ονομασία βράχμι, σανσκριτικά μπράχμι, φέρεται το πρόγονο σύστημα γραφής όλων των ινδικών γραφών εκτός της γραφής χαρόστι.

Η Βράχμι γραφή θεωρείται να προέρχεται από την αραμαϊκή γραφή που άρχισε να εμφανίζεται περί τον 8ο - 7ο αιώνα π.Χ. κυρίως στην Ινδία από έμπορους που μετακινούνταν στη περιοχή. Η γραφή αυτή δεν είναι καθαρά αλφαβητική. Κάθε σύμφωνο συνεκφέρεται με α, εκτός στην αρχή της λέξης όπου τα φωνήεντα έχουν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό.

Η Βράχμι γραφή στα περισσότερα κείμενα φέρεται από αριστερά προς τα δεξιά, αν και έχει βρεθεί αρχαίο νόμισμα με τέτοια γραφή από δεξιά προς τ΄ αριστερά. Κατά τους ειδικούς ερευνητές και μελετητές αρχαίων γραφών από τη βράχμι γραφή προέρχονται οι γραφές ντεβαναγκάρι που αναπτύχθηκε κυρίως στη Βεγγάλη και γκουτζαράτι καλούμενη η τελευταία και δραβιδιανή ή δραβιδική γραφή.

Πηγές Επεξεργασία

  • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica" τομ.15ος, σελ.294.