Το Βυζαντινό ημερολόγιο, επίσης γνωστό ως «Εποχή Δημιουργίας της Κωνσταντινούπολης» ή «Εποχή του Κόσμου» βασιζόταν στη χρονολόγηση από κτίσεως κόσμου (αρχαία ελληνικά: Έτη Γενέσεως Κόσμου κατά Ρωμαίους[1] και Έτος Κτίσεως Κόσμου ή Έτος Κόσμου). Αυτή η χρονολόγηση χρησιμοποιούσε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως από το 691 έως το 1728. Ήταν επίσης η επίσημη χρονολόγηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από το 988 έως το 1453, και στη Ρωσία από το 988 έως το 1700.

Βυζαντινό ψηφιδωτό της Δημιουργίας του Αδάμ, (Καθεδρικός Ναός Μονρεάλε).

Το Βυζαντινό ημερολόγιο βασίζεται στο Ιουλιανό, εκτός του ότι το έτος ξεκινούσε την 1η Σεπτεμβρίου και τα έτη μετρούνταν από κτίσεως κόσμου (Λατινιστί: εποχή Anno Mundi). Η χρονολογία της κτίσεως κόσμου υπολογιζόταν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης που έκαναν οι Εβδομήκοντα. Βασιζόταν στους παλαιότερους υπολογισμούς του Πανοδώρου του Αλεξανδρινού και τοποθετούσε την ημερομηνία της δημιουργίας στο 5509 π.Χ., πριν την Ενανθρώπηση. Η παράδοση να χρονολογούν τα έτη από κτίσεως κόσμου (λατινικά: «Annus Mundi» η Ab Origine Mundi — AM) είχε ήδη δημιουργηθεί ανάμεσα στους Εβραίους και τους πρώτους Χριστιανούς. Το έτος 1 της Δημιουργίας εθεωρείτο ότι διήρκεσε από την 1 Σεπτεμβρίου 5509 π.Χ. έως την 31 Αυγούστου 5508 π.Χ.

Έτσι, το τρέχον έτος 2024 μ.Χ. είναι το έτος 7532 σύμφωνα με τη Βυζαντινή χρονολόγηση (πιο συγκεκριμένα, το 7532 ως και την 31η Αυγούστου 2024 και 7533 από την 1η Σεπτεμβρίου).

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Pavel Kuzenkov. "How Old is The World? The Byzantine Era and its Rivals". Institute for World History, Moscow, Russia. In: Elizabeth Jeffreys, Fiona K. Haarer, Judith Gilliland. Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies: London, 21–26 August 2006: Vol. 3, Abstracts of Communications. Ashgate Publishing, Ltd., 2006. pp. 23–24.