Βώρος

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Με το όνομα Βώρος αναφέρονται τα παρακάτω τρία πρόσωπα της ελληνικής μυθολογίας:

  1. Γιος του Περιήρους, σύζυγος της κόρης του Πηλέα Πολυδώρας.
  2. Μαιόνιος, πατέρας του Φαίστου, τον οποίο σκότωσε ο Ιδομενέας στον Τρωικό Πόλεμο.
  3. Γιος του Πενθίλου, πατέρας ή παππούς του Ανδροπόμπου. Κατά τον Παυσανία, αυτός ο Βώρος ήταν εγγονός του Περικλυμένου.