Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Φαίστος (από το επίθετο φαιστός που σημαίνει «φωτεινός») είναι γνωστά τα παρακάτω δύο διαφορετικά πρόσωπα:

  1. Βασιλιάς της Σικυώνας που γενεαλογείται ως γιος του Ηρακλή. Ο Φαίστος εισήγαγε στην πόλη τη λατρεία του πατέρα του ως θεού. (Παυσ. Β΄10.1)
  2. Γιος του Βώρου από την Τάρνη της Μαιονίας. Αυτός ο Φαίστος πολέμησε στον Τρωικό Πόλεμο ως σύμμαχος των Τρώων και σκοτώθηκε σε αυτόν από τον Ιδομενέα. Αναφέρεται στην Ιλιάδα (Ε 43).

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Κρουσίου:Λεξικόν Ομηρικόν, διασκευή από την 6η γερμανική έκδ. υπό Ι. Πανταζίδου, έκδοση «Βιβλιεκδοτικά καταστήματα Αναστασίου Δ. Φέξη», Αθήνα 1901, σελ. 920
  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969