Ιστορικός χάρτης της Μ. Ασίας

H Μαιονία ήταν πανάρχαία χώρα στη Μικρά Ασία, μεταξύ της Μυσίας, της Φρυγίας, της Καρίας και του Αιγαίου πελάγους. Πατρίδα των Μηόνων του Ομήρου. Κάτοικοί της κατά την ιστορική περίοδο ήταν οι Μαίονες.

Μετά τη κατάληψη της Μαιονίας από τους Λυδούς, οι Έλληνες αρχαίοι ποιητές καλούσαν Μαιονία τη Λυδία και μάλιστα το ΒΑ τμήμα αυτής. Κατά τον Στράβωνα, η «Μαιονία» λεγόταν επίσης και «κατακεκαυμένη», λόγω του άνυδρου τοπίου της. Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος αναφέρει τρεις πόλεις της, ενώ οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς αναφέρουν πόλη της Λυδίας ως «Μεονία», που οι νεότεροι την τοποθετούν στα ερείπια του καταστραμμένου χωριού Μένιε.