Αρχαίος λαός ινδοευρωπαϊκός συγγενής προς τους Φρύγες που κατοικούσε νότια της Μυσίας στη Μαιονία. Στην Ιλιάδα, οι Μαίονες αποκαλούνται "Μέονες", με ηγεμόνες τον Μέσθλη και τον Άντιφο.

Αργότερα τους Μαίονες υπέταξε ο άγνωστος στον Όμηρο λαός των Λυδών του οποίου το όνομα έλαβε όλη γενικότερα η χώρα.