Οι Λυδοί ήταν αρχαίος λαός που κατοικούσε στη Λυδία, αρχαία χώρα της Μικράς Ασίας

Ιστορικός χάρτης της Μ. Ασίας

Υπάρχουν διάφορες υποθέσεις σχετικά με την καταγωγή των αρχαίων Λυδών όπως ο συσχετισμός με τους Ομηρικούς Μαίονες, η Βίβλος τους θεωρεί Σημίτες απογόνους του Λούδ μικρότερου γιου του Σημ γενάρχη των Σημιτικών λαών και εγγονού του Νώε. Πιθανότερη εκδοχή θεωρείται του Ηρόδοτου κατά τον οποίο οι Λυδοί αποτελούν κοινό κορμό με τους Κάρες και επομένως με τους λοιπούς ομόφυλους λαούς Λύκιους.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία