Ο Λουδ, ήταν πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης μικρότερος γιος του Σημ γενάρχη των Σημιτικών φυλών. Ήταν εγγονός του Νώε, αδελφός του Ελάμ, του Ασσούρ, του Αρφαξάδ και του Αράμ. Ο Λουδ θεωρήθηκε πρόγονος όλων των αρχαίων λαών της Μικράς Ασίας ιδιαίτερα των Λυδών και των προγόνων τους Λουβίων ή πρωτο – Χετταίων. Σχετίζεται με τον Λυδό τον πρόγονο των Λυδών που αναφέρεται από τον Έλληνα ιστορικό Ηρόδοτο. Σύμφωνα με το βιβλίο των Ιωβηλαίων όταν μοιράστηκε ο κόσμος ανάμεσα στους απογόνους του Νώε ο Λουδ πήρε την περιοχή από τα βουνά της Ασσυρίας ως τη μεγάλη θάλασσα. Η Αιθιοπιακή μετάφραση του βιβλίου των Ιωβηλαίων έλεγε ότι έφθανε μέχρι την θάλασσα στην οποία βρίσκονταν τα νησιά του Ιάφεθ δηλαδή το Αιγαίο. Οι Ασσύριοι τους έλεγαν Λουβδού.

Λουδ
Πληροφορίες ασχολίας
Οικογένεια
ΓονείςΣημ
ΑδέλφιαΑράμ
Ελάμ
Ασσούρ
Αρφαξάδ

Πηγές Επεξεργασία

  • Bezalel Bar-Kochva, The Seleucid Army: Organisation and Tactics in the Great Campaigns, 318 pp., Cambridge University Press, 1976, ISBN 0-521-20667-7, p.50
  • "The Genetic Origin of the Nations"