Η γάμπα είναι το πίσω μέρος του κάτω ποδιού στην ανθρώπινη ανατομία. Οι μύες στην γάμπα αντιστοιχούν στο οπίσθιο τμήμα του ποδιού. Αρκετοί άλλοι, μικρότεροι μύες συνδέονται με το γόνατο, τον αστράγαλο και με μακρούς τένοντες στα δάκτυλα των ποδιών.

Δομή Επεξεργασία

Η γάμπα αποτελείται από τους μύες του οπίσθιου διαμερίσματος του ποδιού: Ο γαστροκνήμιος μυς και ο πελματιαίος και το οπίσθιο κνημιαίο. Το κνημιαίο νεύρο παρέχει εννεύρωση.