Στην κλασική μυθολογία ο Γάρανος (Garanus) είναι μία αινιγματική μυθική μορφή, για την οποία δεν έχει εξακριβωθεί αν προέρχεται από την ελληνική ή τη ρωμαϊκή-ιταλική μυθολογία. Σε ένα μύθο (Βέρριος Φλάκκος, παρά Σερβίω εις Αινειάδα, VIII 203) ο Γάρανος αντικαθιστά τη μορφή του Ηρακλή στην περιπέτειά του με το τέρας Κάκο. Εξάλλου, έχουν ερευνηθεί οι πιθανότητες να πρόκειται: 1) Για τον Ηρακλείδη Κάρανο, τον μυθικό γενάρχη του μακεδονικού βασιλικού οίκου. 2) Για τον ιταλικό θεό Cerus, συγγενικό του ρωμαϊκού θεού Genius, που απαντάται στον ύμνο των Σαλίων και λατρευόταν επίσης από τους Ούμβρους και τους Όσκους.


ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969