Γέννηση

η αναπαραγωγική διαδικασία στην οποίο ο γονιός διαχωρίζεται από τον απόγονό του είτε με τοκετό ζώντος είτε με εναπόθεση αυγού

Η γέννηση είναι η βιολογική διαδικασία της δημιουργίας απογόνων.[1] Αναφέρεται και ως τοκετός. Παρατηρείται σε πολλά είδη έμβιων οργανισμών.

Μητέρα με το νεογέννητο βρέφος της, αμέσως μετά τον τοκετό

Θεωρούμενη ως δημογραφικό στοιχείο, η γέννηση αποτελεί βασικό παράγοντα της συνέχισης της ύπαρξης ενός πληθυσμού και, σε κοινωνιολογικό-πολιτικό επίπεδο, ενός έθνους ή/και ενός κράτους. Το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων ονομάζεται υπογεννητικότητα, ενώ το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό υπεργεννητικότητα.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. "birth". OED Online. June 2013. Oxford University Press. Entry 19395 (accessed 30 August 2013).