Γέννηση

η αναπαραγωγική διαδικασία στην οποίο ο γονιός διαχωρίζεται από τον απόγονό του είτε με τοκετό ζώντος είτε με εναπόθεση αυγού

Η γέννηση είναι η διαδικασία της γέννησης των απογόνων.[1] Για τεχνικούς σκοπούς αναφέρεται και ως τοκετός. Η γέννηση υπάρχει ως βιολογική διαδικασία σε πολλά είδη, όπως ζώα, ανθρώπους κ.ά.

Τοκετός: Η μητέρα γλείφει το πρώτο αρνί ενώ γεννά το δεύτερο.

Η γέννηση αποτελεί τμήμα της λαϊκής παράδοσης, καθώς και βασικός παράγοντας της συνέχισης της ύπαρξης ενός έθνους και ενός κράτους. Το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων ονομάζεται υπογεννητικότητα, ενώ το υπερβολικά υψηλό ποσοστό υπεργεννητικότητα.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. "birth". OED Online. June 2013. Oxford University Press. Entry 19395 (accessed 30 August 2013).