Γέρμη Μυσίας στον Ρύνδακο

Για άλλες πόλεις με το όνομα Γέρμη, δείτε: Γέρμη (αποσαφήνιση).

Η Γέρμη της Μυσίας στον ποταμό Ρύνδακο, γνωστή και ως Ἱερὰ Γέρμη, ήταν αρχαία ελληνική πόλη και εντοπίζεται στο σημερινό Gönen της βορειοδυτικής Τουρκίας. Σώζονται νομίσματα της πόλης που χρονολογούνται στην Αυτοκρατορική Ρωμαϊκή περίοδο, φέρουν τις επιγραφές ΓΕΡΜΗΝΩΝ ή ΙΕΡΑ ΓΕΡΜΗΝΩΝ και απεικονίζουν τον Απόλλωνα και τον Μαρσύα, τον Ηρακλή, τον Ασκληπιό, την Αθηνά, τον Τελεσφόρο ή άλλες μορφές. Σώζονται επίσης επιγραφές που αναφέρουν τον Απόλλωνα Γερμηνό.

Σήμερα είναι έδρα καθολικού τιτουλάριου επισκόπου και φέρει το όνομα Germa in Hellesponto (ιταλ. Germa di Ellesponto).

ΒιβλιογραφίαΕπεξεργασία

  • Λήμμα «Γέρμη» στο: Π. Δρανδάκης (επιμ.), Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 8, 2η έκδ., Αθήνα χ.χ. (Γ.Δ. Καψάλης).
  • K.Ehling, Die Münzprägung der mysischen Stadt Germe in der römischen Kaiserzeit, Asia Minor Studien 42, Bonn 2001.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία