Γαδ

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Με το όνομα Γαδ αναφέρονται τρία διαφορετικά πρόσωπα στην Παλαιά Διαθήκη:

  1. Ο Γαδ, του οποίου το όνομα σημαίνει «καλοτυχία», ήταν γιος του Ιακώβ μέσω της Ζελφά, υπηρέτριας της Λείας που ήταν σύζυγος του Ιακώβ. (Γένεση 30:9-13· 35:26)
  2. Μία από τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ ονομάστηκε έτσι από τον Γαδ, που ήταν γιος του Ιακώβ. (Γένεση 46:16· Αριθμοί 1:1-3, 24, 25· Ιησούς του Ναυή 13:24-28). Ο Μωυσής όρισε τις φυλές Γαδ, Ρουβήν και το μισό της φυλής Μανασσή να κατοικούν σε ομώνυμες περιοχές γης ανατολικά του Ιορδάνη ποταμού.
  3. Ο Γαδ, προφήτης και οραματιστής, σύγχρονος του Δαβίδ. (1 Σαμουήλ 22:1-5) Χρησιμοποιήθηκε από τον Θεό για να διαπαιδαγωγήσει τον Δαβίδ. (2 Σαμουήλ 24:10-19· 1 Χρονικών 21:9-19)
  • David and Patt Alexander "Το εκπληκτικό Εγχειρίδιο της Βίβλου" , Εκδόσεις Πέργαμος, Αθήνα 1993, σελ.671.

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
  • The New Westminster Dictionary of the Bible, 1970, The Westminster Press, στην αγγλική.
  • Ενόραση στις Γραφές, Τόμος 1, 1989, Β. & Φ. Ε. Σκοπιά, στην αγγλική.