Γαλατάς (αποσαφήνιση)

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Το όνομα Γαλατάς μπορεί να αναφέρεται σε ένα από τα παρακάτω τοπωνύμια:

Επίσης με ίδιο όνομα φέρονταν παλαιότερα περιφερόμενος επαγγελματίας και επ΄ αυτού τίτλος λαϊκού τραγουδιού με πονηρό περιεχόμενο.

Μπορεί επίσης να αναφέρεται στο επάγγελμα του Γαλατά.


Εικονίδιο αποσαφήνισης
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.