Γαλικιανή Βικιπαίδεια

η έκδοση της Βικιπαίδειας στην γαλικιανή γλώσσα

Η Γαλικιανή Βικιπαίδεια είναι η έκδοση της βικιπαίδειας στη γαλικιανή γλώσσα. Δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2003 και μέχρι τον Νοέμβριο του 2018 είχε 152.600 λήμματα περίπου.

Το λογότυπο της Γαλικιανής βικιπαίδειας


Σύνδεσμοι

Επεξεργασία