Ο Γαλλικός φεμινισμός (φράση που χρησιμοποιείται κυρίως από Αγγλόφωνες χώρες) αναφέρεται στην δουλειά μιας ομάδας φεμινιστών από τη Γαλλία από τη δεκαετία του ’70 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’80.

Ο Γαλλικός φεμινισμός, συγκρινόμενος με τον Αγγλόφωνο φεμινισμό, διακρίνεται από μία προσέγγιση που είναι ταυτόχρονα περισσότερο φιλοσοφική και περισσότερο λογοτεχνική. Τα κείμενά του είναι διαχυτικά, μεταφορικά και θεμελιωδώς πλούσια, παρά πραγματικά. Δεν ενδιαφέρονται για πραγματισμό, άμεσο πολιτικό δόγμα, ή για έναν “υλισμό” που δεν ανήκει στο σώμα.

Στους συγγραφείς που συνδέθηκαν περισσότερο με τον “Γαλλικό φεμινισμό” συμπεριλαμβάνονται οι:

  • Julia Kristeva
  • Hélène Cixous
  • Luce Irigaray
  • Monique Wittig
  • Catherine Clément

Η Σιμόν ντε Μποβουάρ είναι ένας καθαρός προάγγελος του Γαλλικού φεμινισμού, όπως και η Μαργκερίτ Ντυράς.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία