Ο Γενούζης ή Ιανούζης (Γενούζ) ήταν αρνησίθρησκος Οθωμανός ναύαρχος, που έδρασε κατά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453). Είχε αποκτήσει την εξαιρετική εύνοια του σουλτάνου Μωάμεθ Β΄ και διορίσθηκε παρά τη μικρή του ηλικία αρχιναύαρχος του οθωμανικού στόλου. Ως τέτοιος, ανέλαβε το 1455 να τιμωρήσει τους Λατίνους που κατοικούσαν στα νησιά Νάξος, Πάρος, Ρόδος, Κως και άλλα, επειδή τροφοδοτούσαν τους Ισπανούς πειρατές. Στην αποστολή του όμως αυτή απέτυχε, παρά το γεγονός ότι κατέλαβε χωρίς μάχη τη Νέα Φώκαια. Για τον λόγο αυτό περιέπεσε στη δυσμένεια του Μωάμεθ Β΄ και μετά από λίγο καιρό θανατώθηκε.

Γενούζης

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Το ομώνυμο λήμμα στη Νέα Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια «Χάρη Πάτση», τόμος 9 (1972), σελ. 405