Η γερμανική γραφή είναι χειρόγραφη γραφή που ήταν σε χρήση από την εποχή του μεσαίωνα μέχρι και τον 20ό αιώνα.
Οι Γερμανοί χρησιμοποιούν το λατινικό αλφάβητο με τα πρόσθετα γράμματα ß, ü, ö και ä.

Γερμανικό αλφάβητο.
Δείγμα γερμανικής γραφής.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία