Γεωγραφική ορατότητα

Γεωγραφική ορατότητα ή γεωγραφική καμπυλότητα χαρακτηρίζεται ένα μαθηματικό στοιχείο άλλοτε περισότερο χρήσιμο στους ορειβάτες όταν ήθελαν να ξέρουν πόση απόσταση ορατότητας (θέας) θα έχουν ανάλογα με το ύψος που βρίσκονται (υψόμετρο), λόγω της καμπυλότητας της Γης.

Η εύρεση του στοιχείου αυτού είναι εύκολη εφόσον φέρεται υψομετρικό βαρόμετρο και ένας πίνακας τετραγωνικών ριζών ανα πεντήκοντα αριθμών, δηλαδή του 50, 100, 150 κ.ο.κ. μέχρι το 3.000 π.χ. για την Ελλάδα. Πολλά ρολόγια χειρός φέρουν τέτοιο όργανο.

Η απλούστατη αυτή εργασία γίνεται ως εξής: Ο ορειβάτης ανά πάσα στιγμή διαβάζοντας την ένδειξη του υψομετρικού βαρομέτρου που είναι το ύψομετρικό του τόπου (από επιφάνεια θαλάσσης), αναζητεί την τετραγωνική ρίζα του από το φερώνυμο πινακίδιο ριζών, την οποία ρίζα πολλαπλασιάζει στη συνέχεια επί τον αριθμό 2,04, το γινόμενο είναι η γεωγραφική ορατότητα σε ναυτικά μίλια*. Αν την απόσταση τη θέλει ο ορειβάτης σε χιλιόμετρα τότε τη ρίζα πολλαπλασιάζει με τον αριθμό 1,85. Το γινόμενο θα είναι η γεωγραφική ακτίνα ορατότητας ή της γεωγραφικής καμπυλότητας της Γης στο υψομετρικό σημείο παρατήρησης.

  • 1 ναυτικό μίλι = 1852 μέτρα η 1,85 χλμ.