Γεωμετρικό σχήμα, ή απλά σχήμα, είναι στα μαθηματικά ένα σύνολο σημείων στο χώρο. Το γεωμετρικό σχήμα ως μαθηματική έννοια αποτελεί το κατεξοχήν αντικείμενο της γεωμετρίας.

Το σχήμα στην ευκλείδεια γεωμετρία

Επεξεργασία

Δύο σχήματα στην ευκλείδεια γεωμετρία θεωρούνται ίσα όταν μπορούν να μετατοπιστούν με τη χρήση κανόνα και διαβήτη. Τα στοιχεία ενός δοσμένου ευθύγραμμου σχήματος Σ είναι τα σχήματα που ορίζουν το Σ και ακόμη εκείνα που ορίζονται με βάση το Σ· τα πρώτα χαρακτηρίζονται κύρια και τα δεύτερα δευτερεύοντα στοιχεία του Σ.

Αρχικά σχήματα στην ευκλείδεια γεωμετρία είναι το σημείο, η ευθεία και το επίπεδο, ενώ σχήματα που παίζουν κεντρικό ρόλο σε αυτήν είναι μεταξύ άλλων το τρίγωνο και ο κύκλος.

Δείτε ακόμη

Επεξεργασία