Γεωμετρικό σχήμα, ή απλά σχήμα, είναι στα μαθηματικά ένα σύνολο σημείων στο χώρο. Το γεωμετρικό σχήμα ως μαθηματική έννοια αποτελεί το κατεξοχήν αντικείμενο της γεωμετρίας.

Γεωμετρία
Ταξινόμηση
Dewey516
MSC201051-XX

Το σχήμα στην ευκλείδεια γεωμετρίαΕπεξεργασία

Δύο σχήματα στην ευκλείδεια γεωμετρία θεωρούνται ίσα όταν μπορούν να μετατοπιστούν με τη χρήση κανόνα και διαβήτη. Τα στοιχεία ενός δοσμένου ευθύγραμμου σχήματος Σ είναι τα σχήματα που ορίζουν το Σ και ακόμη εκείνα που ορίζονται με βάση το Σ· τα πρώτα χαρακτηρίζονται κύρια και τα δεύτερα δευτερεύοντα στοιχεία του Σ.

Αρχικά σχήματα στην ευκλείδεια γεωμετρία είναι το σημείο, η ευθεία και το επίπεδο, ενώ σχήματα που παίζουν κεντρικό ρόλο σε αυτήν είναι μεταξύ άλλων το τρίγωνο και ο κύκλος.

Δείτε ακόμηΕπεξεργασία