Ο Γεώργιος Σκαρλάτος ήταν Μακεδόνας λόγιος. Γεννήθηκε στη Ρεσίνα (Βρυσάκι) του Ρουμλουκίου (Καμπανία) Ημαθίας. Μετάφρασε από τα ιταλικά «περί τροφών», «περί ζώων ψυχής», «περί σελήνης οικουμένης» και από τα λατινικά τη «λογική» (Logica, 1745) του Γενουήνσιου (Antonio Genovesi).