Ο Γλίσαντας (Γλίσας) είναι αρχαία βοιωτική πόλη που βρισκόταν ανάμεσα στην Χαλκίδα και στην Θήβα, στις πλαγιές του Υπάτιου όρους[1]. Αναφέρεται από τον Όμηρο ως μία από τις Βοιωτικές πόλεις που πήραν μέρος στον Τρωικό πόλεμο[2]. Ο Παυσανίας αναφέρει πως στον Γλίσαντα πραγματοποιήθηκε η μάχη ανάμεσα στους Επιγόνους και την αρχαία Θήβα. Την εποχή που επισκέφτηκε την πόλη ο Παυσανίας είχαν απομείνει από αυτή μόνο ερείπια[3]

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. Παυσανία Ελλάδος περιήγησις/Βοιωτικά ὑπὲρ δὲ Γλίσαντός ἐστιν ὄρος Ὕπατος καλούμενον, ἐπὶ δὲ αὐτῷ Διὸς Ὑπάτου ναὸς καὶ ἄγαλμα
  2. Ομήρου Ιλιάς/Β στ. 504 οἵ τε Πλάταιαν ἔχον ἠδ' οἳ Γλισᾶντ' ἐνέμοντο
  3. Παυσανία Ελλάδος περιήγησις/Βοιωτικά Τευμησσοῦ δὲ ἐν ἀριστερᾷ σταδίους προελθόντι ἑπτὰ Γλίσαντός ἐστιν ἐρείπια