Επίγονοι

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Με το όνομα Επίγονοι αναφέρονται οι:

  • Επίγονοι (έπος): έπος του θηβαϊκού κύκλου αποδιδόμενο στον Όμηρο ή στον Αντίμαχο τον Τήιο που εξιστορούσε την άλωση της Θήβας από τους Επιγόνους.
  • Επίγονοι (μυθολογία): στην ελληνική μυθολογία οι γιοι των Επτά Ηγεμόνων των Αργείων που είχαν εκστρατεύσει κατά των Θηβών.
  • Επίγονοι (Μεγάλου Αλεξάνδρου): οι Βασιλείς των ελληνιστικών κρατών που ίδρυσαν οι Διάδοχοι του Μ. Αλεξάνδρου.
  • Επίγονοι (Αιγύπτου): τα παιδιά των εγκατασταθέντων μισθοφόρων ξένης εθνικότητας στο Βασίλειο των Πτολεμαίων.
  • Επίγονοι (στρατιωτικό σώμα): στρατιωτικό σώμα που ίδρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος με 30.000 εφήβους από κατακτημένες χώρες, οπλισμένους και εκπαιδευμένους κατά τον μακεδονικό τρόπο.


Εικονίδιο αποσαφήνισης
Αποσαφήνιση
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.