Ο Γλαύκος αυτός αναφέρεται ως ποτάμια θεότητα και συγκεκριμένα προστάτης του ποταμού Γλαύκου της Μικράς Ασίας (όχι της Αχαΐας), ο οποίος είναι παραπόταμος του άνω ρου του Μαιάνδρου. Η παράσταση της μορφής της τοπικής αυτής θεότητας της Μικράς Ασίας είναι χαραγμένη πάνω στα νομίσματα της πόλεως Ιεροκαισαρείας των αυτοκρατορικών χρόνων.

Πηγές Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969, σελ. 279