Ο Γλαύκος αυτός ήταν γιος του τραγοπόδαρου θεού Πάνα. Αναφέρεται μονάχα γι' αυτόν ότι έλαβε μέρος στην εκστρατεία του θεού Διονύσου εναντίον των Ινδών, που αποτελεί διονυσιακή προβολή της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ως συμπολεμιστής έτσι του θεού Διονύσου, ο Γλαύκος του Πανός σύμφωνα με κάποιες πηγές υποτίθεται ότι ανταμείφθηκε με την αθανασία.

Πηγές Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969, σελ. 279