Οι γλυκοζαμινογλυκάνες είναι πολυσακχαριτικές αλυσίδες που συνήθως αποτελούνται από επαναλαμβανόμενες δισακχαριτικές μονάδες. Βρίσκονται στην εξωτερική επιφάνεια ζωικών κυττάρων και αποτελουν θεμελιώδη συστατικά της εξωκυττάριας θεμελιας ουσίας,του υαλώδους υγρού του οφθαλμού,των εκκρίσεων των βλεννοπαραγωγικων κυττάρων και των χόνδρων.

Δομή Επεξεργασία

Οι γλυκοζαμινογλυκάνες που αποτελούνται από επαναλαμβανόμενες δισακχαριτικές μονάδες περιέχουν τουλάχιστον ένα σάκχαρο με αρνητικά φορτισμένη καρβοξυλική ή θειική ομάδα καθώς επίσης και ένα αμινοσάκχαρο το οποίο μπορεί να είναι γλυκοζαμίνη ή γαλακτοζαμίνη. Ο μεγάλος αριθμός των αρνητικών τους φορτίων ωθεί την ακτινωτή διάταξη των αλυσίδων τους γύρω από την πρωτεϊνη που προσκολλώνται και οδηγεί σε μια διάταξη που θυμίζει βούρτσα μπουκαλιού.

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

  • Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer, Βιοχημεία, τόμος Ι, (μτφρ Α. Αλετράς, Θ. Βαλκανά, Δ. Δραΐνας, Κ. Δραΐνας, Η. Κούβελας, Γ. Κ. Παπαδόπουλος, Μ. Φράγκου-Λαζαρίδη) Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2010, ISBN 960-524-190-0.