Με τον όρο γλωσσάριο κάποιοι νεοέλληνες χαρακτήριζαν παλαιότερα συναγωγές λέξεων που ανήκαν σε ειδικό επιστημονικό, τεχνολογικό, επαγγελματικό κλπ τομέα ή χώρο.


Δείτε επίσης Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία