Γονιμότητα

η φυσική ικανότητα παραγωγής απογόνων

Η γονιμότητα είναι η φυσική ικανότητα ενός οργανισμού να παράγει απογόνους. Για την μέτρηση της γονιμοτητας χρησιμοποιείται ο δείκτης γονιμότητας, ο οποίος είναι ο αριθμός των απογόνων που γεννά ένα ζευγάρι, ένας ζωντανός οργανισμός ή ένας πληθυσμός. Η γονιμότητα διαφέρει από την αναπαραγωγική ικανότητα, η οποία ορίζεται ως το δυναμικό αναπαραγωγής ενός οργανισμού (η αναπαραγωγική ικανότητα επηρεάζεται μεταξύ άλλων από την παραγωγή των γαμετών και τη γονιμοποίηση)[1].

Η ανθρώπινη γονιμότητα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες: από την διατροφή, από την σεξουαλική συμπεριφορά, από την συγγένεια εξ αίματος, από τον τοπικό πολιτισμό, από το ένστικτο, από την ενδοκρινολογία, από τις οικονομικές συνθήκες, από τον τρόπο ζωής και από τα συναισθήματα.

Παραπομπές Επεξεργασία