Άνοιγμα κυρίου μενού

Το γραμμάριο (σύμβολο g ή gr) είναι μία μονάδα μέτρησης της μάζας. Το γραμμάριο είναι η θεμελιώδης μονάδα μάζας του συστήματος μονάδων CGS.

Ο ορισμός του γραμμαρίου δίνεται μέσω του ενός χιλιοστού (1/1000) του χιλιόγραμμου ( 1 kg = 1000 g).