Διερμηνέας γραμμής εντολών

(Ανακατεύθυνση από Γραμμή εντολών)

Ένας διερμηνέας γραμμής εντολών (Command line Interpreter) ή κέλυφος γραμμής εντολών είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστή το οποίο διαβάζει γραμμές κειμένου από τον χρήστη και τα διερμηνεύει προς τον αντίστοιχο λειτουργικό σύστημα ή γλώσσα προγραμματισμού.

Ο διερμηνέας γραμμής εντολών bash.

Ο διερμηνέας γραμμής εντολών σαν διεπαφή χρήστη

Επεξεργασία

Ο διερμηνέας γραμμής εντολών δίνει στον χρήστη την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει διάφορες εντολές με πολύ αποτελεσματικό (και συχνά λιτό) τρόπο. Απαιτείται από τον χρήστη να γνωρίζει τα ονόματα των εντολών και τις (αν παίρνει) παραμέτρους της κάθε εντολής, και την σύνταξη της γλώσσας την οποία ο χρήστης χρησιμοποιεί. Από το 1960 και μετά, η αλληλεπίδραση του χρήστη με τους υπολογιστές γινόταν κατά κύριο λόγο μέσω της διεπαφής γραμμής εντολών. Στην δεκαετία του 1970 άρχισε η έρευνα για την ανάπτυξη γραφικού περιβάλλοντος χρήστη (GUI) όπου όλες οι λειτουργίες θα γινόταν μέσω γραφικού περιβάλλοντος σε αντίθεση με την διεπαφή γραμμής εντολών που χρησιμοποιείται κείμενο. Μετά από αυτό το GUI είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος επικοινωνίας με τον υπολογιστή. Παρόλα αυτά η γραμμή εντολών χρησιμοποιείται ακόμα σε ορισμένες περιπτώσεις όπου παρέχει ευελιξία έναντι του γραφικού περιβάλλοντος.

Κελύφη γραμμής εντολών του Unix

Επεξεργασία

Κελύφη γραμμής εντολών των Windows

Επεξεργασία

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία